Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 50 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

OurCollabUNICEF-MainImage

Pomôžeme vášmu dieťaťu zmeniť svet

Prostredníctvom našej spolupráce s organizáciou UNICEF študenti skúmajú, navrhujú rôzne riešenia a diskutujú o problémoch, ktorým spoločnosť čelí.

Ovplyvňujeme komunity - a svet - prostredníctvom našej spolupráce s organizáciou UNICEF

Mnohí snívajú o tom, ako urobiť svet lepším. Prostredníctvom našej spolupráce s organizáciou UNICEF majú naši študenti možnosť vykonávať konkrétne aktivity a výzvy, aby sa tento sen stal skutočnosťou.

Spoluprácou s organizáciou UNICEF zvyšujeme u študentov siete škôl v organizácii Nord Anglia Education sociálne povedomie, aby im viac záležalo na svete a ľuďoch v ňom. Vaše dieťa bude skúmať, rozvíjať témy a diskutovať o výzvach, ktorým čelí naša spoločnosť, a podnikne kroky na ich riešenie. Prostredníctvom špeciálnych aktivít a podujatí v spolupráci s organizáciou UNICEF dáme vášmu dieťaťu možnosť prejaviť svoj názor a dosiahnuť trvalé pozitívne zmeny.

OurCollabUNICEF-Image1

Ročná celosvetová výzva (Annual Global Challenge)

V spolupráci s organizáciou UNICEF majú všetci študenti siete škôl v organizácii Nord Anglia Education možnosť zapojiť sa do projektov zameraných na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja na svojich školách.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja sú súborom 17 cieľov stanovených OSN v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja, ktorý, veríme, spoločne dosiahneme do roku 2030.

UNICEF každý rok vyzýva študentov siete škôl v organizácii Nord Anglia Education, aby zvyšovali informovanosť o týchto cieľoch prostredníctvom kreatívnych projektov a aktivít. Či už ide o recyklačný projekt pre udržateľnosť, premenu rastlín na biopalivá, boj proti chudobe v ich komunite alebo iné zmysluplné činnosti založené na 17 cieľoch. Podporujeme našich študentov pri zmenách.

OurCollabUNICEF-Image2

Výmena nápadov na svetovej úrovni

Povzbudzujeme študentov siete škôl v organizácii Nord Anglia Education, aby prezentovali svoje problémy najvyšším predstaviteľom miestnej komunity i na svetovej úrovni. UNICEF ich každoročne pozýva na regionálne a globálne summity UNICEF a OSN, aby sa viac angažovali a ovplyvnili aj svetových lídrov.

Každý rok sa môžu zástupcovia študentov zúčastniť seminárov, workshopov a príležitostí vystúpiť na najvyššom politickom fóre v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku. Dáva to študentom jedinečnú príležitosť prispieť do diskusie a ovplyvniť politiku na najvyššej úrovni.

Naši študenti sa tiež každoročne zúčastňujú významných aktivít súvisiacich so Svetovým dňom detí. Je to deň detí od detí.

OurCollabUNICEF-Image3

Spolupráca s organizáciou UNICEF

UNICEF je popredný svetový obhajca detí. Pôsobí v 190 krajinách, zachraňuje životy detí, obhajuje ich práva a pomáha im naplniť ich potenciál. Organizácia Spojených národov oprávňuje UNICEF realizovať globálne akcie pre lepší svet.

Naši učitelia ťažia zo zdrojov z World’s Largest Lesson (Najväčšia svetová lekcia), čo je spôsob, akým UNICEF predstavuje ciele trvalo udržateľného rozvoja v školách prostredníctvom plánov, videí a kreatívneho obsahu.