Program umeleckej výchovy Juilliard | British International School Bratislava | Nord Anglia

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Juilliard world stage 2 girl performing with fan

Vaše dieťa pripravíme na svetovú umeleckú scénu

Umenie je kľúčom ku kreativite, ktorá vo vašich deťoch prebúdza predstavivosť a zásadným spôsobom mení ich vzdelávanie.

Pozrite si náš film

(Requires Javascript)

Umelecká výchova vo vzdelávacom programe spoločnosti Nord Anglia Education

V programe spoločnosti Nord Anglia Education sme zanietení pre všetky tri druhy umeleckej výchovy. Sú dôležitou súčasťou učebných osnov pre deti od štyroch rokov až po posledný ročník gymnázia. Naši študenti tak majú možnosť navštevovať hodiny hudobnej, tanečnej a dramatickej výchovy. Sme presvedčení, že aj vďaka nim vychovávame na našich školách inteligentných, sebavedomých a rozhľadených ľudí.

Juilliard Boy and Girl playing piano keyboard music lesson
Prínos umeleckej výchovy vo vzdelávaní

Umelecká výchova zohráva kľúčovú rolu vo vzdelávaní vášho dieťaťa, nakoľko aj mnohé výskumy poukazujú na jej pozitívny vplyv na vývin dieťaťa i jeho študijné výsledky. Viac informácií o prínose umeleckej výchovy sa dozviete tu.

Juilliard collaboration teacher music class students
Spolupráca s umeleckou školou Juilliard School

Tak ako rodičia, aj my si želáme pre deti len to najlepšie. Snažíme sa, aby boli naši študenti úspešní, a preto aj na našich zamestnancov kladieme vysoké nároky. Spolupracujeme s najlepšími svetovými organizáciami, vďaka čomu vieme vašim deťom poskytnúť jedinečné príležitosti a skúsenosti. Viac informácií o našej spolupráci s umeleckou školou Juilliard School sa dozviete tu.

Juilliard music curriculum boy drums
Učebné osnovy hudobnej výchovy

V rámci umeleckého programu Juilliard – Nord Anglia sú naše učebné osnovy hudobnej výchovy obohatené o hudobný repertoár pozostávajúci zo skvelých umeleckých diel, ktoré vyberali samotní profesionáli z umeleckej školy Juilliard School. Deti sa najprv oboznámia s hrou na klávesoch a následne začnú navštevovať hodiny hudobnej teórie.

Juilliard Dance Curriculum summer arts dancers ballet
Učebné osnovy tanečnej výchovy

V rámci umeleckého programu Juilliard – Nord Anglia sa študenti oboznámia s históriou a základnými tanečnými prvkami, ktoré ovplyvnili vznik najlepších tanečných diel. Zároveň si zlepšia svoju koordináciu pohybov a zdokonalia sa v sebavyjadrovaní.

Boy trumpet Juilliard Music Curriculum
Na hodinách umeleckej výchovy

Pozrite sa, ako vyzerajú hodiny umeleckej výchovy v spolupráci s umeleckou školou Juilliard School a príprava našich študentov na svetovú umeleckú scénu. Nechajte sa inšpirovať, zdieľajte a sledujte #NAEJuilliard.

Juilliard Drama curriculum boy playing
Učebné osnovy dramatickej výchovy

V rámci umeleckého programu Nord Anglia – Juilliard sú naše učebné osnovy dramatickej výchovy obohatené o kľúčové dramatické diela z rôznych kultúr a historických období, aby tak poskytli našim študentom pevné základy vo formách, štruktúrach a prvkoch, na ktoré by mohli nadviazať, využívať ich a pracovať s nimi pri sledovaní a interpretácii dramatických diel.

Juilliard benefits of the performing arts music girl playing piano

Prínos umeleckej výchovy vo vzdelávaní

Pozri si viac