Učebné osnovy hudobnej výchovy s umeleckou školou Juilliard | British International School Bratislava | Nord Anglia

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

music

Učebné osnovy hudobnej výchovy s umeleckou školou Juilliard

Hudba zohráva dôležitú úlohu vo vzdelávaní vášho dieťaťa. Rozvíja kultúrnu gramotnosť a kľúčové zručnosti ako tvorivosť, kritické myslenie a spoluprácu.

Zistite viac

Inovované učebné osnovy

V rámci umeleckého programu Juilliard – Nord Anglia sú naše učebné osnovy hudobnej výchovy obohatené o hudobný repertoár pozostávajúci zo skvelých umeleckých diel, ktoré vyberali samotní profesionáli z umeleckej školy Juilliard School. Deti sa najprv oboznámia s hrou na klávesoch a následne začnú navštevovať hodiny hudobnej teórie.

Učebné osnovy hudobnej výchovy zostavené odborníkmi z umeleckej školy Juilliard School umožňujú každému študentovi aktívne sa zúčastňovať vyučovania ako poslucháč, skladateľ, interpret alebo sprostredkovateľ (umelec) hudobného diela.

Zručnosti v hre na klávesoch (keyboard)

Skôr ako deti absolvujú hodiny hudobnej teórie, oboznámia sa s hrou na klávesoch, pričom začínajú v piatich rokoch. Popri hre na klávesy si zároveň získajú aj základné zručnosti ako čítanie z nôt, notový zápis a pochopenie harmónie v hudbe. Vlastné skúsenosti im umožnia lepšie porozumieť rôznym hudobným konceptom.

 „Klávesy (keyboard) sú pre študentov každého veku bezprostredným a dostačujúcim spôsobom na pochopenie všetkých výrazových prostriedkov hudobného diela, ako sú harmónia, melódia, kontrapunkt a rytmus. Zručnosť v hre na klávesoch prispieva k výraznému pokroku v hudobnej výchove.“ Aaron Wunsch, umelecká škola The Juilliard School

Hlavné diela

Študentom Nord Anglie predkladáme na hodinách hudobnej výchovy repertoár veľkolepých umeleckých diel, ktorý zostavujú samotní odborníci z umeleckej školy Juilliard School. Pozostáva z 12 kategórií presahujúc rôzne žánre, kultúry a historické obdobia. Každú kategóriu zastupuje jedno ikonické dielo, napríklad Ambush from Ten Sides, tradičné sólo na čínskej lutne či Beethovenova symfónia č. 5, ale aj ďalšie diela, ktoré pomáhajú rozšíriť prehľad študenta v rámci danej kategórie. Vaše dieťa sa s týmito dielami oboznámi počas štúdia na našej škole a každé dielo mu umožní nielen napredovať v štúdiu, ale aj vstúpiť do sveta hudby, aby tak získalo zručnosť spoznať kvalitnú hudbu.

Pri výbere diela sa starostlivo posudzujú najmä jeho charakteristické črty pre danú kategóriu, jeho prínos pre deti pri učení sa o danej kategórii a miera prehĺbenia hudobných vedomostí vášho dieťaťa.

Interaktívne aktivity podporujú študentov, aby pracovali s umeleckými dielami a kľúčovými konceptmi a zároveň si uvedomovali súvislosti nielen medzi nimi, ale aj medzi inými predmetmi v škole.

 

Hlavné diela:

 • Skladba pre sólový nástroj: J. S. Bach: Suita pre violončelo č. 3 C dur, BWV 1009
 • Hudba pre malé súbory: György Ligeti: Šesť bagatel pre dychové kvinteto
 • Skladby pre orchester: Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 5 c-mol, Op. 67
 • Koncert: Felix Mendelssohn: Husľový koncert e-mol, Op. 64
 • Improvizácia: Thelonious Monk: „Blue Monk“
 • Rozprávanie príbehu prostredníctvom hudby: Igor Stravinsky: Svätenie jari
 • Piesne ľudového pôvodu: Doudou N’diane Rose: Chants du Burgam (Senegal, Západná Afrika)
 • Hudba pre dramatickú produkciu: Wolfgang Amadeus Mozart: Hudba z opery Čarovná flauta, K. 620
 • Hudba pre staroveké nástroje: Tradičná čínska skladba: Ambush from Ten Sides
 • Spev: George Gershwin: They Can’t Take That Away from Me
 • Filmová hudba: John Williams: Score to E.T. the Extra-Terrestrial
 • Hosťujúci skladateľ z Juilliardu: Špeciálne vybraný aktívny skladateľ spomedzi absolventov umeleckej školy Juilliard School. Súčasný skladateľ: Sean Shepherd

 

 • Boy Keyboard headphones Juilliard perfroming arts in action

  Performing Arts In Action

  Our social hub takes you into the classroom to see our performing arts collaboration with The Juilliard School in action. See how our students are preparing for the world stage – be inspired, share and follow #NAEJuilliard.