We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Podpora vzdelávania

V BISB veríme, že všetky deti si zaslúžia potrebnú podporu, aby mohli naplno využiť svoj potenciál. Poskytujeme dodatočnú podporu prispôsobenú jednotlivým študentom, ktorí majú ťažkosti s učením alebo v dôsledku neurodiverzity je pre nich učenie náročnejšie ako pre ich rovesníkov.

Podporujeme všetkých študentov, ktorí majú ťažkosti s učením, a pomáhame im nájsť spôsoby na prekonávanie problémov v učení, zvyšovanie sebavedomia a húževnatosti a podporujeme aktívne učenie. Všetci učitelia v BISB sa zaviazali k tomuto cieľu a zabezpečujú individualizované a diferencované vzdelávania vo svojich triedach.

 • teacher reading book to child

Oddelenie podpory vzdelávania pracuje priamo so študentmi, ktorí potrebujú ďalšiu podporu, buď individuálne alebo v malých skupinách. Podpora sa poskytuje individuálne každému študentovi na základe jeho potrieb. Poskytujeme tiež odbornú podporu, školenia a poradenstvo učiteľom a rodičom.

V oddelení podpory vzdelávania využívame hodnotenia úspechu a dosiahnutých výsledkov, aby sme identifikovali problémové oblasti študenta a mohli mu poskytnúť adekvátnu podporu. Pred akýmkoľvek testovaním vždy poskytujeme konzultácie rodičom a študentom.

Efektívna podpora vzdelávania využíva prístup založený na spolupráci a podporuje študentov, učiteľov a rodičov. Snažíme sa o vytvorenie optimálneho vzdelávacieho prostredia pre všetkých. Sme presvedčení, že prijatím opatrení pre všetkých študentov, najmä tých, ktorí potrebujú ďalšiu podporu vzdelávania, sa zvýšia štandardy úspechu u všetkých študentov.

Niekedy sa študent môže stretnúť s emočnými a behaviorálnymi ťažkosťami, ktoré majú vplyv na jeho akademické výsledky. Oddelenie podpory vzdelávania úzko spolupracuje so školským výchovným poradcom pri hľadaní najlepšieho riešenia emocionálnych ťažkostí.

Spojená základná škola s materskou školou (Primary) Podpora vzdelávania Kontakt
Pauline Mably vedúca oddelenia podpory vzdelávania Pauline.Mably@bisb.sk
Kristi Lúčna podpora vzdelávania Kristi.Lucna@bisb.sk
Natália Hanulíková výchovná poradkyňa Natalia.Hanulikova@bisb.sk
Elena Kelly asistenka pre Primary podporu vzdelávania Elena.Kelly@bisb.sk