We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Učebné osnovy

Britská medzinárodná škola v Bratislave je jedinou školou v Bratislave, ktorá neustále dosahuje vynikajúce akademické výsledky a zároveň umožňuje študentom rozvíjať zručnosti a skúsenosti vo všetkých oblastiach v rámci učebných osnov. Našu školu navštevujú deti od 3 do 18 rokov.

Vďaka individuálnemu prístupu spoznávame našich študentov a pomáhame im objavovať ich nadanie a rozvíjať záujem o vzdelávanie. Podporujeme ich, aby boli cieľavedomí a úspešní. Naše učebné osnovy sú navrhnuté tak, aby mohli byť úspešní v rôznych predmetoch, od prírodných vied, matematiky, humanitných vied a jazykových predmetov až po tvorivé, umelecké a výtvarné predmety, ako aj telesnú výchovu.

V našej medzinárodnej škole so študentmi z viac ako 45 rôznych krajín podporujeme najmä zmysel pre komunitu, pričom si vážime individualitu a snažíme sa u každého študenta rozvíjať vedomosti a pochopenie rozdielov a spoločných čŕt jednotlivých národov sveta. Chceme, aby sa naši študenti orientovali v medzinárodných vzťahoch a boli z nich cieľavedomí, zodpovední a o problémy sa zaujímajúci občania.