Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 50 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Prehľad učebných osnov

Anglické národné osnovy sú usporiadané do blokov podľa ročníkov, nazývaných „key stages“ (KS). Po ukončení IGCSE v 4. Key Stage, pokračujú naši študenti v prestížnom diplomovom programe International Baccalaureate.

 • BIS Bratislava - Students - Science
Vek Ročník Key Stage
3 - 4 Nursery a Reception Early Years Foundation Stage
5 - 6 1. – 2. ročník Key Stage 1
7 - 10 3. – 6. ročník Key Stage 2
11 - 13 7. – 9. ročník Key Stage 3
14 - 15 10. – 11. ročník Key Stage 4
16 - 17 12. – 13. ročník International Baccalaureate

Myslíme si, že komplexné vzdelávanie je najdôležitejšie. Súčasťou je aj vzdelávanie v oblasti osobného zdravia a sociálnych vecí. Vo všetkých ročníkoch „vybavujeme“ študentov vedomosťami, zručnosťami a porozumením, aby prevzali zodpovednosť za seba a svoje činy, prejavovali úctu druhým a rozvíjali sebadôveru a sebauvedomenie.

Naši vnímaví triedni učitelia a oddelenie podpory vzdelávania dávajú pozor na študentov, ktorí potrebujú podporu alebo sú viac vyťažení a musia viac pracovať ako iní študenti. Študentom poskytujeme úplnú podporu pri prihlasovaní sa na univerzity a v kariérnom poradenstve.

Od materskej školy až po gymnázium podporujeme vzdelávanie zamerané na deti, technológie a rôzne štýly učenia. Veríme, že deti sa tak učia a vždy sa usilujeme poskytovať kreatívne a interaktívne študijné programy, ktoré kladú dôraz na medzikurikulárne a zážitkové učenie. Od prvého ročníka sa deti aktívne podieľajú na vlastnom učení. Stanovujú si osobné ciele a hodnotia vlastný pokrok. Pomáhame im rozvíjať vzdelávacie zručnosti potrebné na to, aby sa stali celoživotnými študentmi, ktorí môžu uplatniť svoje zručnosti v oblasti kritického myslenia v čoraz rozmanitejších a náročnejších situáciách.

Učitelia používajú širokú škálu vyučovacích metód a stratégií, aby zapojili deti do výučby, pripravili zaujímavé hodiny a prispôsobovali vzdelávacie potreby a štýly všetkým študentom. V rámci jednej hodiny bude učiteľ používať rôzne stratégie prispôsobené úlohe, fáze hodiny a konkrétnej skupine detí. Obsah hodiny a úloh sa môže líšiť tak, aby vyhovovali rôznym potrebám študentov v rámci tried a ročníkových skupín. Deti sú tak viac stimulované a schopné učiť sa vlastným tempom. Deti budú mať tiež príležitosť učiť sa v rôznych skupinách, spoločne ako trieda, v skupinách s rôznymi alebo vyrovnanými schopnosťami, v partnerskej práci alebo samostatnej práci.