We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Lesná škola

Deti sa učia o svete aj prostredníctvom vyučovania v lesnej škole: učia sa starať o rastliny aj spoznávať život medzi kríkmi a stromami. Deti skúmajú prostredie a učia sa zastaviť, pozerať a premýšľať!

 • girl with flower
 • forest school
 • Forest School
 • children
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school
 • forest school

LESNÁ ŠKOLA

 je typ vzdelávania, ktoré sa pre deti realizuje v outdoorových triedach. Často ide o čiastočne zalesnenú oblasť alebo les, ktoré môžu deti objavovať a učiť sa o nej v bezpečnom kontrolovanom prostredí určenom vyškolenými odborníkmi.

Súčasťou školských osnov je aj výučba prostredníctvom lesnej školy a deti tak majú prístup k vonkajšiemu prostrediu ako neoddeliteľnej súčasti ich vzdelávania. Počas týchto hodín môžu deti napr. stavať úkryty, loziť po stromoch, učiť sa zakladať oheň, vzdelávať sa o rastlinách a zvieratách v ich prirodzenom prostredí. Vyškolení odborníci v lesnej škole rovnako ako učitelia v triedach využívajú plánovanie, pozorovanie, posudzovanie a adaptáciu, aby budovali a rozširovali možnosti vzdelávania detí.

Prostredníctvom vzdelávania v lesnej škole si deti postupne osvoja mnoho užitočných zručností pre ich ďalší rozvoj:

 • Zdravie - pobyt na čerstvom vzduchu, deti prirodzene cvičia pri spoznávaní prírody.
 • Hrubá a jemná motorika – vynikajúcim spôsobom ako rozvíjať hrubú motoriku sú beh, skákanie na švihadle, skákanie, lezenie, či zdolávanie nerovností. Zbieranie vetvičiek alebo lístia, príprava koláčov z bahna sú príkladmi na rozvoj jemnej motoriky.
 • Podstupovanie rizika - deti majú možnosť hodnotiť a podstupovať pod kontrolou riziká v skutočných životných situáciách, napr. pri lezení po stromoch a používaní nástrojov.
 • Sociálne zručnosti - deti často spolupracujú alebo sa hrajú s inými deťmi; spoločné objavovanie a rozprávanie o tom, čo našli, hranie rolí, rozprávanie príbehov.
 • Komunikácia - deti sa často chcú rozprávať a pýtať sa na to, čo našli vonku.
 • Koncentrácia a motivácia – vonkajšie prostredie je vzrušujúce, stimulujúce a fascinujúce miesto, kde sa deti často sústredia dlhšie na aktivity.
 • Mnohé z aktivít, ktoré deti zažijú, keď sa učia vonku, podporujú ich zručnosti pri riešení problémov a rozvíjajú ich sebadôveru a nezávislosť.

V BISB poskytujeme našim deťom v materskej škole zážitky z lesnej školy každý týždeň, a to buď vonku v areáli školy alebo miestnych lesoch.

Deti sa učia založiť oheň, aby si mohli opekať marshmallows a popcorn. Učia sa o miestnej divočine a o tom, ako môžu chrániť zvieratá v chladných zimných mesiacoch napr. vybudovaním úkrytu pre ježkov a kŕmidiel pre vtáky. Dokonca sme do vzdelávania zahrnuli aj bájne bytosti a deti si vyrobili vlastné záhradné víly z prírodných materiálov nachádzajúcich sa v prírode, ktoré zdobia naše vonkajšie prostredie.

Na vonkajšom prostredí je krásne aj to, že sa neustále mení pod vplyvom ročných období. Momentálne deti pozorujú, ako sa prebúdzajú, začínajú otvárať a kvitnúť drobné púčiky a výhonky, učia sa o životnom cykle rastlín a o tom, čo rastliny potrebujú k svojmu rastu. Učia sa o živote zvierat, keď sa na jar rodia zvieratá, vtáky a hmyz sa vracajú späť do záhrad.

Ako učiteľka v materskej škole so záujmom sledujem outdoorové vzdelávanie a často vidím inú stránku svojich žiakov, keď sa učia vonku. Odporúčam vám vyučovanie aj mimo triedy, aby ste zistili, čo sa tým dá dosiahnuť!

Helen Giddens, Reception A Class Teacher & Reception and Year 1 Phase Leader