We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Základná škola

Na základnej škole BISB vytvárame prostredie, v ktorom sa študenti cítia pohodlne, šťastne a úspešne. Vzdelávanie, starostlivosť a blaho každého študenta sú našou prioritou. Naši zamestnanci pripravujú podnecujúce, tvorivé i náročné hodiny, aby si ich študenti mohli užiť.

 • Primary Curriculum

Nižšie uvedené učebné osnovy poskytujú podrobné informácie o predmetoch v každom ročníku.

Študenti 1. a 2. ročníka (Key Stage 1), v budove Maples, prechádzajú od učebného štýlu založeného na hrách k formálnejšiemu prístupu vzdelávania, pričom dôraz sa kladie na zabezpečenie základných zručností v gramotnosti a počítaní, aby si vytvorili dobrý základ, na ktorom budú stavať. Deti sa učia prakticky a akademicky prostredníctvom prierezových tém a projektov. Tieto témy zahŕňajú prírodné vedy, informatiku, geografiu, históriu, dizajn, technológie a umenia. Absolvujú sa aj odborné hodiny telesnej a hudobnej výchovy. Slováci majú povinnú slovenčinu od 2. ročníka. Monitorujeme pokrok študentov, aby sme sa uistili, že napredujú primeraným tempom. Povzbudzujeme našich študentov, aby sa tešili zo svojich úspechov a zaujali k škole nezávislý a sebestačný prístup, pričom venujeme pozornosť sociálnemu a emocionálnemu rozvoju všetkých jednotlivcov.

Key Stage 2 je rozdelený do 2 fáz: 3. a 4. ročník a 5. a 6. ročník. Výučba prebieha v budove Oaks (hlavná budova školy). V Key Stage 2 staviame na rovnakých základných vyučovacích predmetoch, ktoré sú obsiahnuté v Key Stage 1 a zavádzame moderné cudzie jazyky. Študenti si od 3. ročníka môžu vybrať nemecký alebo francúzsky jazyk. Všetci študenti majú vlastný iPad na podporu učenia. Témy a projekty sú organizované tak, aby študenti spolupracovali, ale aj pracovali samostatne. Dáva im to určitú slobodu skúmať tieto predmety. V 5. a 6. ročníku od študentov očakávame väčšiu mieru nezávislosti a autonómie a navrhujeme im, aby prijali novú úroveň zodpovednosti a preukázali vodcovské schopnosti.

 

Angličtina ako druhý jazyk (EAL)

Každý rok máme študentov s veľmi malými alebo žiadnymi znalosťami angličtiny, čo je prirodzená súčasť medzinárodnej školy. Všetci naši triedni učitelia majú skúsenosti s výučbou angličtiny pre cudzincov. Okrem toho máme silný tím učiteľov EAL (angličtina ako druhý jazyk), ktorí sú počas celého roka pripravení poskytovať intenzívne hodiny angličtiny. Budete prekvapení, ako rýchlo sa študenti naučia jazyk, keď sú súčasťou nášho vzdelávacieho prostredia.

Študentom základnej školy ponúkame aj rozsiahly program krúžkov, korčuľovanie, plávanie a gymnastiku, ktorých cieľom je rozšíriť ich vzdelávanie a podnietiť  záujem pre predmety, ktoré ešte nepoznajú.

 

 

Curriculum Guides