We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Secondary Curriculum

V British International School Bratislava (BISB) vedieme študentov k tomu, aby sa stali lídrami, ktorí sú schopní kriticky myslieť, inovatívne tvoriť a spolupracovať s pokorou.

Vzdelávací program pre študentov 7., 8. a 9. ročníka (Key Stage 3) vychádza z anglických a waleských národných osnov. Z dôvodu rozmanitosti a dynamiky študentského kolektívu však prispôsobujeme naše učebné osnovy, aby vyhovovali nášmu medzinárodnému prostrediu. Ponúkame slovenčinu pre slovenských študentov, ale aj študentov, ktorí by ju v budúcnosti mohli potrebovať, ako aj kórejčinu pre našich kórejských študentov. Okrem toho si môžu študenti zvoliť štúdium francúzštiny, nemčiny alebo španielčiny ako ďalšieho svetového jazyka.

 

igcse

Medzinárodné všeobecné osvedčenie o stredoškolskom vzdelaní (IGCSE)

V 10. a 11. ročníku (Key Stage 4) študenti absolvujú predmety programu Cambridgeskej univerzity v Anglicku, známeho ako IGCSE. Cambridgeský program IGCSE využívame kvôli ich presnosti, hĺbke a rozsahu štúdia, ktoré študentov podľa nás najlepšie pripravia na IB. IGCSE sú uznávané na celom svete, a preto pomáhajú študentom, ktorí k nám nastúpili neskôr alebo prestupujú na iné medzinárodné školy.

IGCSE je dvojročný program končiaci záverečnou skúškou v máji/júni. Súčasťou mnohých predmetov je okrem externej skúšky aj vypracovanie záverečnej práce. Výsledky IGCSE sú zverejnené v auguste a na základe týchto výsledkov sú študenti prijatí do nášho medzinárodného diplomového programu International Baccalaureate, IBDP.

ib

Diplomový program International Baccaulaureate (IBDP)

V 12. a 13. ročníku (Key Stage 5) absolvujú študenti diplomový program International Baccaulaureate (ďalej iba IB). Ide o náročný dvojročný študijný program ukončený udelením diplomu IB. IB program je jedným z najuznávanejších programov pri prijímaní na univerzity na celom svete. Niektorí študenti majú možnosť absolvovať ako alternatívu IB Course Certificates a toto rozhodnutie závisí od výsledkov IGCSE skúšok alebo iných vstupných testov pred prijatím do BISB.

 • IB Diploma 2020