We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Prijatie do IBDP programu

 • admissions

Prijatie do IBDP programu

Dobrá znalosť angličtiny je podmienkou. Budúci študenti pred zápisom absolvujú test z anglického jazyka, pretože pre získanie IB diplomu je nevyhnutné efektívne hovoriť, písať, čítať a počúvať v anglickom jazyku. Tiež sa hodnotia vedomosti z matematiky, na základe ktorých sa rozhodne o zodpovedajúcej úrovni matematiky u študenta.

Okrem toho požadujeme kópie vysvedčení za posledné dva školské roky a osvedčenia o všetkých vykonaných skúškach. Od budúcich študentov žiadame v prípade potreby aj  absolvovanie ďalších vstupných testov z niektorých predmetoch, aby sme na základe výsledkov mohli najlepšie poradiť o ich vhodnosti. Budúci študenti sa zúčastnia aj pohovoru s riaditeľom strednej školy a/alebo koordinátorom IB so zámerom zostaviť najvhodnejší výber predmetov a úrovní, ktoré je potrebné v rámci IBDP absolvovať.

V tomto programe študuje mnoho študentov zo zahraničia aj zo Slovenska. Naši študenti sú veľmi empatickí a vynakladajú maximálne úsilie, aby sa noví študenti veľmi rýchlo adaptovali v školskom prostredí.

Tu je niekoľko vyjadrení bývalých študentov po ich nástupe do IBDP:

  "Bola som veľmi príjemne prekvapená atmosférou školy. Všetci moji spolužiaci ako aj učitelia boli veľmi priateľskí. Všetci sme sa snažili, ako najlepšie sme vedeli a pracovali sme na sebe tvrdo, pretože na nás mala vplyv komunita BISB a aj učitelia, ktorí nám spríjemnili hodiny. Kedykoľvek som sa cítila skleslo alebo som mala s niečím problém, vždy tu bol niekto, kto mi pomohol.“

Dominika O.

„Bola som veľmi rada, že som súčasťou komunity BISB. Postoj učiteľov a študentov sa líšil od ostatných škôl na Slovensku. Najdôležitejším aspektom určujúcim kvalitu školy, bol spôsob, akým učitelia učili. V BISB učitelia učili s vášňou a oddanosťou a boli mimoriadne nápomocní a priateľskí. Všetci študenti boli tiež veľmi ambiciózni, čo ma motivovalo pracovať ešte tvrdšie. Do školy som chodila rada, čo pozitívne ovplyvňovalo aj môj akademický rast.“

Emma J.

Budúci študenti by si mali uvedomiť, že štúdium IBDP je z akademického hľadiska náročné a na dosiahnutie úspechu je potrebná angažovanosť a odhodlanie presadiť sa. Počas dvojročného programu samozrejme ponúkame študentom našu plnú podporu a vedenie, ale sú to práve oni, ktorí musia rozvíjať schopnosti a vlastnosti potrebné, aby uspeli - práve tie vlastnosti, ktoré akceptujú univerzity a taktiež sú úspešnou cestou počas vysokoškolského života. IBDP nie je vytvorená pre študentov, ale študenti ju vytvárajú sami.