We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

IB

Medzinárodný diplomový program International Baccalaureate (IBDP)

Medzinárodný IB program (IBDP) je dvojročné štúdium, po ukončení ktorého študenti získajú diplom, celosvetovo uznávaný pri uchádzaní sa o prijatie na univerzity.

IB program (IBDP)

(Requires Javascript)

Učebné osnovy diplomového programu IB

sú navrhnuté organizáciou International Baccalaureate (IB) pre študentov posledných dvoch rokov strednej školy.

Medzinárodný diplomový program International Baccalaureate (IBDP)

Diplomový program IB ponúka vyvážený študijný program zahŕňajúci široké spektrum predmetov a činností. Požiadavky pri uchádzaní sa o prijatie na univerzity sú splnené absolvovaním niektorých predmetov na vyššej úrovni a iných predmetov na štandardnej úrovni. Študenti vyššej úrovne zvyčajne absolvujú počas štrnástich dní osem hodín výučby dní a študenti štandardnej úrovne päť hodín

Osnovy programu sú jednotné pre všetky IB školy na celom svete a získaný diplom v medzinárodnom meradle zodpovedá štandardom prijatia na univerzitu. IB diplom uznávajú veľké univerzity na celom svete.

Štúdium IB programu je náročné štúdium, ktoré otvára príležitosti na akademické úspechy a hodnotné kreatívne a športové aktivity, ako aj verejnoprospešné práce. Je „medzinárodný“ nielen z dôvodu, že je uznávaný na celom svete, ale aj preto, že ide o interkultúrny program sledovaný tisícami mladých ľudí, ktorí takto získavajú vedomosti o svetových kultúrach a tiež rešpekt k nim.

IB

„IB bolo to najúžasnejšie obdobie v mojom živote. Poskytlo mi veľa vedomostí a nespočetné množstvo príležitostí.“

Armando P.

„Diplom IB nie je len o štúdiu v laviciach. Pomáha vám prekonať výzvy a vytvoriť si vlastnú budúcnosť. Počas školských rokov budete plakať a smiať sa, ale na konci si uvedomíte, ako skutočne ste dospeli."

Jae Hyung K.

„IB nadmieru uspokojilo moju zvedavosť a smäd po vedomostiach. Skutočne som si uvedomila, že som pripravená na život na univerzite.“

Xinlu Lucy M.