We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

BISB Technology

Informačné technológie

Informačné technológie zohrávajú dôležitú úlohu v každodennom živote študentov BISB, či už ide o získavanie nových zručností na hodinách IKT, používanie technológie ako pracovného nástroja na iných predmetoch, využívanie školskej vzdelávacej platformy, používanie e-mailov na komunikáciu alebo prístup na internet.

Naša vízia v IKT

Všetci študenti si uvedomujú vplyv IKT na náš život. Dokážu byť kreatívni a inovatívni pri navrhovaní riešení problémov a spolupracovať s ostatnými. Sú to výkonní, efektívni a zodpovední používatelia IKT.

Integrácia technológií

Naša škola je vybavená vysokokapacitnou wifi-sieťou, ktorá umožňuje pripojenie na internet v celej budove. Študenti majú k dispozícii 2 počítačové miestnosti a viaceré prenosné zariadenia na podporu vzdelávania.

Študenti 2. až 9. ročníka majú k dispozícii vlastný školský iPad, ktorí používajú pri práci v škole. iPady uľahčujú spoluprácu, realizáciu výskumov, prípravu multimediálnych prezentácií, prekladov a pochopenie možností mobilných technológií. Starší študenti si môžu priniesť vlastné prenosné zariadenie na podporu výučby.

Hodiny IKT

Počas hodín IKT sa študenti učia zručnosti potrebné na používanie aplikácií, ktoré podporujú ich učenie (napr. excelovské tabuľky, spracovanie textov, analytické zručnosti), ako aj na to, ako poskytovať prezentácie alebo vytvárať digitálne video a animácie typu stop-frame.

Od šiestich rokov sa študenti učia základom programovania, keď pomocou hry „Scratch“ vytvárajú hry a na testovanie logiky svojich pokynov používajú programovateľné hračky s programom Beebot. Študenti vychádzajú z týchto schopností počas svojho štúdia na BISB a učia sa komplexnejšie programovať pomocou HTML pri vytváraní webových stránok alebo Arduino a Raspberry Pie v projektoch robotiky.

BISB Technology

Náš mimoškolský program dáva študentom príležitosť rozvíjať svoje zručnosti. Naši študenti reprezentovali Slovensko dvakrát v Jaguar Landrover 4x4 na svetovom finále škôl.

Vzdelávacia platforma - Firefly

Firefly je virtuálne študijné prostredie (VLE), webová aplikácia, ktorú môžu pedagógovia použiť na vytváranie efektívnych online vzdelávacích stránok. V septembri 2017 Firefly nahradilo Moodle na podporu výučby v škole i mimo nej. Každý ročník má vytvorenú svoju skupinu, s vlastnou stránkou a každý učiteľ zverejňuje domáce úlohy na portáli Firefly. Prístup k nemu majú študenti aj rodičia. Počas celého roka učitelia pridávajú na svoje stránky aj nový obsah, ako napríklad: fotogalérie práce študentov a ich zapájanie sa do vzdelávacích aktivít, domáce úlohy, ktoré je možné zadať online prostredníctvom webovej stránky (prezentujeme tým aj našu „zelenú politiku“), diskusné fóra aj o témach týkajúcich sa vzdelávania, odkazy na spoľahlivé webové stránky, ktoré podporujú vzdelávanie detí - a ešte oveľa viac!

Facilities
BISB Technology
BISB Technology