Základná škola

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

VSE

Virtuálne vzdelávanie na základnej škole

Čo môžete vy a vaše dieťa očakávať od virtuálneho vzdelávania.

Zistite viac

Čo znamená virtuálne vzdelávanie v spoločnosti Nord Anglia?

Kdekoľvek sa nachádzate, prostredníctvom virtuálneho vzdelávania môžeme privítať vaše dieťa v jeho triede. Naši vysoko kvalifikovaní učitelia pripravujú personalizované vzdelávanie pre vaše deti v základnej škole prostredníctvom inovatívnych a inšpirujúcich vyučovacích hodín.

Čo môžete očakávať?

Naša virtuálna škola má množstvo aktivít naplnených zábavou a učením. 

Vyučovanie

V priebehu dňa sú učebné osnovy v plnom rozsahu realizované starostlivou kombináciou vyučovacích hodín „naživo“ a organizovanej skupiny a samostatnej práce. Študenti absolvujú „naživo“ špecializované hodiny súčasného cudzieho jazyka, divadelného umenia, hudobnej výchovy, telesnej výchovy a slovenčiny alebo kórejčiny. Matematiku, čítanie a písanie učia triedni učitelia štyrikrát týždenne. Na týchto hodinách sú asistenti učiteľa k dispozícii v samostatných učebniach, aby pomohli tým, ktorí potrebujú ďalšiu pomoc alebo podporu.

Triedni učitelia tiež realizujú zaujímavé projekty v rámci ďalších predmetov (prírodné vedy, história, geografia, umenie a technológie dizajnu). Tieto predmety sa najprv učia v spoločnej triede a potom sa študenti rozdelia do menších skupín, aby mohli spolupracovať so svojimi spolužiakmi. Podporujeme aj samostatnú prácu s primeraným usmernením učiteľov. Učitelia sa usilujú o to, aby boli hodiny čo najživšie, najpútavejšie a praktické, napríklad hodiny varenia naživo, umelecké predmety a rôzne výzvy v STEAM predmetoch.

Dodatočná podpora

Deti, ktoré potrebujú podporu pri osvojovaní anglického jazyka, majú aj naďalej špeciálne lekcie a podporu od našich učiteľov EAL. Oddelenie podpory vzdelávania pracuje so študentmi individuálne alebo podľa potreby v malých skupinách.

Učitelia a asistenti učiteľov organizujú individuálne a malé skupinové stretnutia s cieľom maximalizovať čas výučby a poskytovať individuálnu podporu, vrátane čítania s jednotlivcami a v organizovaných skupinách. Naša výchovná poradkyňa sa stretáva so študentmi, ktorí ju potrebujú rovnako ako v škole. Triedni učitelia majú konzultačné hodiny, počas ktorých môžu diskutovať o problémoch a monitorovať prospech detí.

 

Naši študenti, triedni učitelia, špecialisti a asistenti učiteľov sa stretávajú každý deň v živej vzdelávacej komunite, kde majú vzrušujúcu škálu skúseností a príležitostí.

 • Živé vyučovacie hodiny, s podpornými skupinami v samostatných učebniach
 • Zaujímavé praktické projekty
 • Živé špecializované hodiny divadelného umenia, hudobnej výchovy, súčasných cudzích jazykov, telesnej výchovy, slovenčiny a kórejčiny
 • Vyučovanie v celej triede, spolupráca v skupinách a individuálna podpora od triednych učiteľov / asistentov učiteľov
 • Individuálne čítanie a organizované skupinové hodiny čítania
 • Organizovaná samostatná práca mimo monitora
 • Podpora učiteľov EAL a oddelenia podpory vzdelávania
 • Čas na rozhovor s priateľmi a učiteľmi v neformálnom prostredí

Kliknite sem na rozvrh virtuálneho vzdelávania pre 5. a 6. ročník

 • VSE
 • VSE
 • VSE
 • VSE
 • VSE
 • VSE
 • VSE
 • VSE
Chcel by som len spomenúť, že v škole je úžasný personál - mám dcéru v triede pani Fegyveresovej a druhú v Reception u pani Thorpeovej. Úsilie, ktoré vynakladajú, je neuveriteľné a sme veľmi vďační za všetko, čo robia. Rodič žiaka 3. ročníka