Gymnázium

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

VSE

Virtuálne vzdelávanie na gymnáziu

Čo môžete vy a vaše dieťa očakávať od virutálneho vzdelávania.

Zistite viac

Čo znamená virtuálne vzdelávanie v spoločnosti Nord Anglia?

Kdekoľvek sa nachádzate, prostredníctvom virtuálneho vzdelávania môžeme privítať vaše dieťa v jeho triede. Naši vysoko kvalifikovaní učitelia pripravujú personalizované vzdelávanie pre vaše deti na gymnáziu prostredníctvom inovatívnych a inšpirujúcich vyučovacích hodín.

Čo môžete očakávať?

 

Na gymnáziu sme sa zamerali na tieto základné prvky úspešného virtuálneho vzdelávania:

 • Pokračovanie vo vyučovaní podľa bežného rozvrhu.
 • Používame prístup „sendvič TEAM“.
 1. Výučba sa realizuje prostredníctvom platformy TEAMs živým stretnutím študentov s učiteľmi.
 2. V priebehu hodiny používame: Nearpod, Flipgrid, EdPuzzle, Educake, Padlet, Wakelet, Kahoot, MS office a počas hodín prebiehajú diskusie, poskytujeme priestor na otázky a vysvetlenie.
 3. Hodina končí plenárnym stretnutím na platforme TEAMs, čím sa vyučovanie/hodina ukončí osobnou interakciou.
 • Na platforme TEAMS používame Channels na uľahčenie skupinovej práce vedenej študentmi.
 • Študenti a zamestnanci zdieľajú úlohy a spätnú väzbu pomocou online aplikácií alebo prostredníctvom OneNote. V prípade jazykových predmetov sa spätná väzba poskytuje v malých skupinách prostredníctvom Channels na platforme TEAMs.
 • Pri offline aktivitách sú preferované napr. vedecké experimenty.
 • V 3. KS (7., 8. a 9. ročník) - skrátenie času stráveného pred monitorom zefektívnením angličtiny, matematiky a prírodných vied.

Pozrite si zábavné video študentov gymnázia, ktorí tvoria rýmy o periodickej tabuľke

 • Raz týždenne offline popoludnie pre študentov 3. KS. Zamerali sa na výzvy v predmetoch STEAM, lokálny vplyv COVID-u, environmentálne povedomie.
 • Všetci stredoškoláci majú v stredu skrátené vyučovanie, ktoré končí o 12:45.
 • Polhodinové stretnutia v oblasti osobného, sociálneho, zdravotného, občianskeho a ekonomického vzdelávania (PSHCE) s triednym učiteľom sa konajú každý týždeň.
 • Hodiny telesnej výchovy naďalej pokračujú a poskytujú študentom fyzickú aktivitu a oddych.

Typický rozvrh študentov v 3. KS:

Hodina

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

Riadne vyučovanie

Zhromaždenie

Riadne vyučovanie

Riadne vyučovanie

PSHCE

2.

Riadne vyučovanie

Telesná výchova

Riadne vyučovanie

3.

Telesná výchova

Riadne vyučovanie

4.

Riadne vyučovanie

Offline vyučovanie / doučenie zameškaného učiva

Vedenie v športe – vyučovanie, 3. ročník

OBED

OBED

OBED

OBED

OBED

OBED

5.

Projektové popoludnie, napr. STEAM predmety

Riadne vyučovanie

Skrátené vyučovanie – študenti sú offline

Riadne vyučovanie

Riadne vyučovanie

6.

Offline vyučovanie / doučenie zameškaného učiva

 

 

 

Ejun, talentovaná študentka 12. ročníka, nakreslila svoju dennú rutinu počas virtuálneho vyučovania:

VSE animation

Ďalšie dôležité prvky virtuálneho vyučovania:

Vysvedčenia dostávali študenti podľa plánu, ale všetky udelené známky zohľadňujú aj prácu vykonanú pred virtuálnym vyučovaním.

Rodičovské združenia sa konali prostredníctvom platformy TEAMs a miera účasti bola rovnaká ako v predchádzajúcich rokoch.

Pastoračný tím ostal v kontakte so študentmi a rodičmi, keď účasť a/alebo aktívna práca na vyučovaní poklesli. Ponúkame podporný prístup zameraný na potreby študentov počas virtuálneho vyučovania.

Namiesto plánovaných IGCSE skúšok začali študenti 11. ročníka s IB diplomovým programom skôr. Dôraz sa kládol na rozvoj ich prístupu k vzdelávaniu a zručností.

Iniciatívy týkajúce sa vedenia študentov pokračovali takto:

 • Líderstvo v oblasti športu 3. KS. Študenti viedli u žiakov základnej školy predmet telesná výchova.
 • Divadelné umenie 3. KS - Študenti viedli u žiakov základnej školy predmet divadelné umenie.

Kliknutím sem sa dozviete viac o našom virtuálnom vyučovaní

Učitelia využívajú zaujímavé spôsoby ako využívať technológie. Dobrá spolupráca so študentmi pri riešení problémov. Naše deti nám povedia vždy niečo zaujímavé o vyučovaní. Rodič študenta gymnázia