Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Covid-19 a naše opatrenia

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o prijatých opatreniach na ochranu našej komunity pred ochorením COVID-19.

Covid 19

Sila komunity je skúšaná a limitovaná ťažkou dobou a tento rok sú školy skúšané tak ako nikdy predtým. Tieto skúsenosti nás posilnili ako školu, ale aj ako komunitu a posilnili nás na nadchádzajúce mesiace.

Kliknite na denné aktuálne informácie ohľadom ochorenia Covid-19 na platforme Firefly.
Prijaté opatrenia
Čistota

 

 • Minimálne používanie spoločných školských potrieb.
 • Dodržiavanie odporúčaných pokynov pre správne čistenie budovy školy.
 • Dezinfekčné stanice umiestnené v budove školy.
 • Vo väčšine tried, s výnimkou špecializovaných miestností, sú k dispozícii umývadlá a dezinfekcia rúk.
 • Zavedené pravidlá dezinfikovania frekventovaných priestorov naplánované počas školského vyučovania a každý večer.
 • Vzdelávanie komunity o zavedených opatreniach v triedach.
Hygiena

 

 • Pravidelné a dôkladné umývanie rúk a dostupnosť hygienických potrieb.
 • Vo frekventovaných priestoroch sú zamestnanci a žiaci povinní nosiť rúško – napr. spoločné priestory, chodby, šatne, priestory pri skrinkách, divadlo, knižnica.
 • Učitelia môžu počas výučby používať ochranné štíty namiesto rúška.
 • Žiaci 2. – 5. ročníka nosia v triede rúško dobrovoľne, nosenie rúška sa však odporúča. Nosenie rúška v triede je povinné pre žiakov 6. – 13. ročníka.
 • Všetky deti by mali chodiť do školy s 2 rúškami (1ks na nosenie, 1ks náhradné).
 • Vzdelávanie komunity o správnej osobnej hygiene (umývanie rúk, kašľanie a kýchanie).
 • Schválené značenie v areáli na umývanie rúk.
 • Zvýšená dostupnosť hygienckých prostriedkov.
 • Dodatočné dezinfekčné stanice sú umiestnené v celom areáli a na všetkých vstupných miestach do školy.
Skríning

Zamestnanci, študenti a rodičia by si mali všímať akékoľvek príznaky choroby (teplota nad 38°C, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu a chuti). V prípade, ak sa necítia dobre, majú zostať doma.

 • Vzdelávanie komunity o monitorovaní možných symptómov covid-19 u jednotlivcov.
 • Každý, kto prejaví príznaky choroby COVID v areáli školy, bude okamžite izolovaný u zdravotnej sestry. Ak je odchod zo školy nevyhnutný, rodičia by ho mali okamžite vyzdvihnúť.
 • Odporúčame našim študentom, zamestnancom a rodičom, aby ráno pred príchodom do školy a pred odchodom zo školy v popoludňajších hodinách zhodnotili svoj zdravotný stav.
Školské autobusy

Deti, ktoré cestujú školskými autobusmi, musia mať už pri vstupe do autobusu rúško a vydezinfikovať si ruky (rodičia, ktorým toto opatrenie nevyhovuje, budú musieť pre svoje dieťa zabezpečiť alternatívny spôsob dopravy).

Dezinfekčný prostriedok na ruky bude k dispozícii v zmluvnej školskej doprave.

Sociálny odstup

 

 • V spoločných priestoroch budeme monitorovať a vyžadovať dodržiavanie súčasných usmernení týkajúcich sa sociálneho odstupu.
 • V spoločných priestoroch zavedieme kapacitné limity, napr. v divadle a počas počiatočného návratu do školy nebude povolená účasť rodičov na zhromaždeniach. Triedne zhromaždenia materskej a základnej školy budeme streamovať.
 • Vzdelávanie komunity o zásadách dodržiavania sociálneho odstupu v školách.
 • Rodičia NEBUDÚ môcť vstúpiť do školy bez dohodnutého termínu stretnutia.
 • Rodičovské informačné stretnutia sa budú väčšinou konať virtuálne prostredníctvom programu Microsoft TEAMS alebo CHQ.
 • Žiadame všetkých dospelých, aby dodržiavali predpisy týkajúce sa sociálneho odstupu a nosili rúško pri príchode a odchode do/zo školy.
Covid 19
Dôležité informácie:
Cestovanie

Dôrazne odporúčame pravidelne kontrolovať aktuálne vládne nariadenia týkajúce sa cestovania. Tu nájdete zoznam „bezpečných krajín“ z epidemiologického hľadiska v súvislosti s ochorením COVID-19.

Virtuálne vzdelávanie

V prípade, že sa škola musí školu uzavrieť, naši žiaci sa vzdelávajú prostredníctvom bezpečnej školskej platformy. Prostredníctvom kombinovaného prístupu k vzdelávaniu im ponúkame inovatívne hodiny, jedinečné vzdelávacie príležitosti a vysokokvalitnú výučbu.

Kliknutím sem zobrazíte možnosti virtuálneho vzdelávania pre:

Virtuálna prehliadka

Nič nenahradí osobné stretnutie a prehliadku školy, ale s uzávierkou škôl a obmedzením cestovania po celom svete je virtuálna prehliadka najlepším alternatívnym riešením.

Virtuálne dni otvorených dverí

Náš virtuálny deň otvorených dverí je navrhnutý tak, aby poskytol rodičom prehľad o tom, čím je naša škola výnimočná. Dozviete sa o našom vybavení, našich učebných osnovách, našich vynikajúcich učiteľoch a našej srdečnej a ústretovej komunite.