Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 50 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Eco school 1

Ekoškola

Naši študenti sa aktívne zúčastňujú enviromentálnych aktivít.

Video

(Requires Javascript)

Britská medzinárodná škola v Bratislave patrí k Ekoškolám od školského roku 2006/2007.

Vážime si a dodržiavame princípy programu Ekoškola z týchto dôvodov:

• STARÁME sa to, aby sme svojím konaním rešpektovali životné prostredie
• PREDSTAVUJEME program o udržateľnom životnom štýle našim študentom, rodičom, učiteľom a miestnej komunite
• MOTIVUJEME ostatných, aby boli sami iniciatívnymi

eko

Ekoškola je medzinárodný program environmentálneho vzdelávania a manažmentu, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť študentov o problémoch trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň povzbudzuje študentov, aby sa aktívne podieľali na zaradení školy do enviromentálneho programu.

Metodiku programu Ekoškola tvorí sedem krokov, ktoré škole umožňujú rozvíjať a zavádzať stratégie a ciele na zlepšenie environmentálneho riadenia školy. Do tohto procesu síce vstupujú rôzni dodávatelia, ale žiaci hrajú centrálnu úlohu.

 

MENEJ JE VIAC – náš slogan pre obdobie 2018 – 2020

Na jeseň v roku 2018 vykonal Ekovýbor na našej škole environmentálny audit. Na základe jeho výsledkov sme sa rozhodli, že sa najbližšie dva roky sústredíme na ÚSPORU ENERGIE. Dôraz kladieme na úsporu energie vtedy, ak produkujeme minimálny alebo žiadny odpad, ak využívame menej zdrojov a robíme racionálne rozhodnutia pri cestovaní, spotrebe..., v podstate v každej oblasti nášho života. Odporúčame členom školskej komunity, aby ZJEDNODUŠILI SVOJ ŽIVOT A ZNÍŽILI SPOTREBU, pretože iba to nám pomôže žiť udržateľnejšie.

Podporujeme ÚČASŤ NA ZMENE. Na základe našich skúseností zapájame do našich aktivít čo najviac ľudí zo školskej komunity. Ale takisto si vypočujeme ich názory a zisťujeme ich prioriy a dávame im možnosť rozhodovať a prijímať opatrenia.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš ekoblog. V prípade, že sa k nám chcete pridať, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: adriana.pallova@bisb.sk.

zero waste

Škola bez odpadu v tomto roku

Pokračujeme v znižovaní tvorby odpadu v našej škole aj tento rok. Zameriame sa najmä na školské podujatia. Uvedomili sme si, že pri organizácii podujatí pre školskú komunitu sme neprijali žiadne opatrenia na zníženie produkcie odpadu a skončili sme s množstvom plastového odpadu, ktorý sa mnohokrát ani nerecykloval. Radi by sme zapojili vedenie školy, študentov a rodičov, aby tiež prispeli k tejto zmene.

 

Škola bez odpadu 2015 – 2018

Naším hlavným zameraním bol minulý rok ODPAD. Ekovýbor zaviedol pre niekoľkými rokmi systém recyklácie papiera, plastov a batérií. Z tohto dôvodu sme hľadali spôsoby, ako v tomto systéme napredovať.

Inšpirovala nás Bea Johnson, ktorá so svojou štvorčlennou rodinou propaguje ZERO WASTE LIFESTYLE (životný štýl bez tvorby odpadu). Zorganizovali sme sériu aktivít, aby sme inšpirovali školskú komunitu, napr. sme pozvali do školy slovenskú Beu Johnson, pani Máleš a pripravili sme ZERO WASTE SNACK WEEK (týždeň s desiatou bez tvorby odpadu). Chceli sme ukázať študentom, že s trochou plánovania sa môžu pri príprave svojej desiaty vyhnúť použitiu plastových vrecúšok alebo iného plastového odpadu. Študenti 13. ročníka nám pomohli prostredníctvom písania článkov v školskom časopise a na školskom blogu s propagáciou životného štýlu bez plastov medzi rodičmi.

Blog Ekoškoly

Študenti svojím konaním robia aktívne kroky na zníženie ekologickej stopy školy. Viac informácií o aktivitách študentov nájdete na blogu Ekoškoly.