We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Možnosti vzdelávania v Bratislave

Základné a stredné školy v Bratislave ponúkajú rôzne študijné programy s čoraz modernejším vybavením. Štúdium podľa diplomového programu IB sa teší veľkej obľube už aj medzi slovenskými bilingválnymi školami, pretože tento program uznávajú aj najlepšie svetové univerzity.

 • students drawing

Základné a stredné školy v Bratislave ponúkajú rôzne študijné programy s čoraz modernejším vybavením. Štúdium podľa diplomového programu IB sa teší veľkej obľube už aj medzi slovenskými bilingválnymi školami, pretože tento program uznávajú aj najlepšie svetové univerzity.

Sme si vedomí, že v rôznorodom a multikultúrnom meste, akým je aj Bratislava, má každý študent medzinárodnej školy osobité potreby a očakávania. Škola by mala každému študentovi poskytnúť vzdelanie, ktoré mu umožní rozvíjať sa v jeho ďalšom štúdiu a kariére. Medzinárodná maturita (IB diplom) dáva absolventom medzinárodnú kvalifikáciu uznávanú univerzitami na celom svete a zároveň nie je viazaná konkrétnym národným vzdelávacím programom. Oveľa dôležitejšie je dať každému študentovi príležitosť rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti. Iba tak sa v živote nestratí a bude v živote úspešný.

Naši študenti sú mladí ľudia, ktorí sa dokážu ľahko prispôsobiť, vedia sa zrozumiteľne vyjadrovať a majú výborné prezentačné zručnosti a zručnosti v oblasti IKT. Ich kvalifikáciu uznávajú najlepšie univerzity doma i vo svete. Naše študijné oddelenie je vám stále k dispozícii. Rodičom vždy ochotne poradí pri výbere školy pre ich dieťa a jeho začlenení do nového prostredia.

Výber školy môže ovplyvniť aj jej vybavenie. Práve to je častokrát dôvodom, prečo sa rodičia rozhodnú zapísať dieťa do našej školy.

Pri výbere školy by ste mali zvážiť aj ďalšie faktory, ako je napríklad vzdialenosť medzi vaším bydliskom a zariadeniami voľného času, čas na presun domov a do práce, ľudia v organizácii, ale v konečnom dôsledku rozhodnutie bude závisieť od vašej intuície.

Vo vašom vlastnom záujme vám odporúčame získať čo najviac informácií, či už prostredníctvom školskej webovej stránky, ministerstva školstva alebo osobných odporúčaní. Získané informácie by ste mali dôkladne vyhodnotiť, keďže sú častokrát založené len na výsledkoch žiakov z testov a skúšok a neukazujú pridanú hodnotu školy.