We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Príprava pred príchodom

Predtým, než začnú cudzinci na Slovensku žiť a pracovať, musia vybaviť niekoľko administratívnych záležitostí. Podľa toho, či má Slovensko s vašou krajinou bilaterálnu dohodu, sa budú/nebudú od vás vyžadovať víza.

 • preparing to move

Odporúčame, aby ste si so sebou priniesli aj nasledujúce dokumenty, ktoré bude potrebné predložiť pri rôznych právnych úkonoch, v zamestnaní alebo v škole vášho dieťaťa:

 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Diplomy a životopis
 • Vysvedčenia vašich detí
 • Zdravotné záznamy
 • Záznamy o očkovaniach
 • Vodičský preukaz
 • Doklad o zdravotnom poistení
 • Pracovnú zmluvu
 • Nájomnú zmluvu/kúpnu zmluvu
 • Výpis z registra trestov

 

Potvrdenie o povolení na trvalý pobyt pre občana EÚ si môžete vybaviť na niektorom z oddelení cudzineckej polície. K získaniu potvrdenia potrebujete pas, dve pasové fotografie, pracovnú zmluvu a notárom overenú nájomnú zmluvu alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti.

Ak nie ste občanom EÚ, tak musíte najprv osobne požiadať o dočasné povolenie na pobyt. Môžete tak urobiť na slovenskom veľvyslanectve alebo konzuláte vo vašej domovskej krajine. Na základe schválenej žiadosti získate povolenie na pobyt na Slovensku na jeden rok za účelom práce alebo vzdelávania.

Pred odchodom z domovskej krajiny by ste mali vybaviť ešte ďalšie záležitosti, aby ste sa neskôr vyhli nepríjemnostiam. Odporúčame vám, aby ste o vašom sťahovaní upovedomili všetky banky a kreditné spoločnosti. V súčasnosti je možné zaplatiť väčšinu účtov online. Uistite sa, že ste si vzali všetky potrebné dokumenty či dostatočné množstvo liekov na predpis. Niektoré elektronické zariadenia z vašej domovskej krajiny nemusia na Slovensku fungovať. V prípade, že si beriete aj svojho domáceho miláčika, musí mať pas pre spoločenské zvieratá (ak ste občanmi EÚ) alebo veterinárne zdravotné osvedčenie (ak nie ste občanmi EÚ).

 

Pre viac informácií ohľadom povolenia na pobyt pre občanov EÚ i občanov mimo EÚ navštívte nasledujúce webové stránky:

Ministerstvo vnútra SR

Migračné informačné centrum IOM