We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

girls

Naše poslanie a hodnoty

V Britskej medzinárodnej škole v Bratislave sa snažíme pripraviť našich študentov na ich úlohu v náročnom a rýchlo sa meniacom svete. Vytvárame bezpečné, akademicky stimulujúce a medzinárodne uvedomelé prostredie. Z našich študentov sa stanú sebavedomí, otvorení, úctiví mladí ľudia, ktorú sú zodpovední a aktívni globálni občania.

Jasná vízia školy je nevyhnutná pre smerovanie a účel celej školskej komunity.  Nasledujúce vyjadrenie presne vystihuje podstatu toho, o čo sa všetci v BISB snažíme:

Spoločne inovovať. Inšpirovať ostatných. Byť ambicióznymi.

 

Jedinečný prístup k vzdelávaniu

Žijeme vo svete, v ktorom sú inovácie vzrušujúce a nevyhnutné pre zabezpečenie prosperujúcej spoločnosti. Práve naši študenti budú riešiť reálne problémy počas svojho života a k tomu potrebujú rozmýšľať, aby tak mohli prichádzať s novými nápadmi. Musíme našich študentov naučiť, ako inovatívne spolupracovať a podeliť sa o inovácie s našou komunitou. V BISB chceme, aby naši študenti inovovali spoločne.

V rámci otvorenej a vzájomne si zdieľajúcej komunity v BISB radi prezentujeme úspechy našich študentov. Svojich rovesníkov inšpirujú študenti, ktorí vynikajú v akademickej oblasti, umení a športe. Oslava úspechu v komunite je nevyhnutná na to, aby si naši študenti uvedomili, aký vplyv môže mať ich vynaložené úsilie na ostatných.

V našej svetovej sieti škôl vytvárame atmosféru, kde vítame každý nápad, kde sa študenti učia spolu s učiteľmi a kde predovšetkým dosahujeme neuveriteľné výsledky v rámci našej komunity. Základné motto spoločnosti Nord Anglia "Be Ambitious" (Byť ambicióznymi) ovplyvňuje všetko, čo robíme, od  vedenia škôlkarov pri učení sa prvých slov až po dosahovanie vynikajúcich výsledkov v IB.

Študenti na prvom mieste

Ako rodič chcete pre svoje dieťa to najlepšie. My takisto. Sľubujeme, že Vaše dieťa podporíme, aby dosiahlo ešte viac ako si predstavovalo.

Veríme, že:

 • neexistujú žiadne prekážky v tom, čo študent môže dosiahnuť
 • kreativitou a výzvami sa zlepšujeme
 • uprednostňujeme personalizované vyučovanie
 • jedinečné globálne príležitosti zlepšujú vzdelávanie každého študenta.

Čo to znamená pre vaše dieťa?

Pevne veríme, že vízia našej školy nás vedie k tomu, aby sme hľadeli do budúcnosti, inšpirovali ostatných a kládli si ambiciózne ciele. Pokiaľ ide o poskytnutie najlepších príležitostí pre študentov, len málo organizácií ide nad rámec svojich možností tak ako BISB.

Naši vynikajúci učitelia rozvíjajú základné zručnosti prostredníctvom individuálneho prístupu k vzdelávaniu. Rozvíjame individuálne silné stránky a záujmy každého študenta. Navyše počas vyučovania a pri aktivitách vytvárame nové výzvy pre študentov na podporu ich neustáleho pokroku v učení. Ponúkame jedinečné skúsenosti otvárajúce nové príležitosti.

Naša sieť škôl umožňuje študentom dosiahnuť viac, ako si možno mysleli, a to na akademickej, sociálnej a osobnej úrovni. Toto je prístup spoločnosti Nord Anglia.

 

Students
Nové skúsenosti so vzdelávaním

Vzdelávame vaše dieťa, aby sa stalo aktívnym, nezávislým študentom. Podporujeme vzdelávanie aj vďaka spolupráci s najlepšími svetovými organizáciami, ako sú Juilliard, MIT a UNICEF, a taktiež ponúkame príležitosť zúčastňovať sa regionálnych podujatí a svetových expedičných programov.

students
Efektívne učebné osnovy

Vyučujeme podľa svetovo uznávaných učebných osnov, čím naši študenti dosahujú vynikajúce študijné výsledky. V Bratislave tak ponúkame jedinečné štúdium podľa anglických učebných osnov a IBDP. Štúdium Diplomového programu International Baccalaureate vedie k získaniu vysoko oceňovanej kvalifikácie, tzv. zlatého štandardu vzdelania. Naše vzdelávacie programu sú uznávané všetkými medzinárodnými univerzitami.

Girl
Spoznajte nové kultúry a perspektívy

Naše rodiny si cenia otvorenú multikultúrnu medzinárodnú školskú komunitu. Sme súčasťou celosvetovej siete škôl s virtuálnym fórom pre študentov medzinárodných škôl - Global Campus spájajúcim viac ako 70 škôl a 65 000 študentov z celého sveta. Naša bratislavská multikultúrna školská komunita s viac ako 40 národnosťami dáva vášmu dieťaťu jedinečný prístup ku kultúre a myšlienkam z celého sveta.

V prípade otázok nás kontaktujte

Máte otázky týkajúce sa prijímacieho procesu v BISB? Rodičia sa na nás môžu obrátiť s otázkami o našich vzdelávacích programoch. Získajte viac informácií o našej škole a zavolajte nám ešte dnes!