We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Školské tímy

Úlohou školských tímov je povzbudzovať študentov, aby spolu so svojimi spolužiakmi dosiahli čo najviac.

 • sports
 • sports
 • sports
 • sports
 • sports
 • sports

Naši študenti sa v rámci školských tímov učia prijímať výzvy a spolupracovať s ostatnými na dosahovaní spoločných cieľov.

Každý študent a učiteľ je priradený k školskému tímu. Študenti spolupracujú vo svojich tímoch na získavaní finančných prostriedkov pre školskú charitu a súťažia v rámci podujatí, akým je napríklad Športový deň, aby získali body pre svoj tím. Tieto aktivity podporujú tímovú prácu a spoluprácu a dávajú študentom pocit spolupatričnosti v ich školskej komunite.

house

V triedach môžu učitelia udeľovať študentom body za vynikajúci akademický výkon alebo za prezentáciu jedného z ideálov školy, ako je rešpekt alebo integrita.

Na konci každého semestra sa udeľuje House Cup – Školský pohár tímu s najvyšším počtom bodov - celkový súčet bodov je vždy veľmi tesný!