We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Deň v našej škole

Predstavujeme bežný deň v našej škole.

 • BISB Our school day

Deň v spojenej základnej škole s materskou školou

Materská škola – budova WILLOWS

 

Nursery & Reception

Deň v materskej škole sa začína o 8:15, deti však môžu prísť od 8:05. Sme flexibilní, čo sa týka času príchodu, čím chceme umožniť, aby sa najkôr súrodenci dostali do zariadenia na Pekníkovej 4. Ponúkame tiež možnosť prísť do školy na Dolinského 1 od 7:50, ale musí to byť na základe dohody s triednymi učiteľmi, pretože máme limitovaný počet detí, o ktoré sa v tom čase môžeme postarať.

V škôlke majú deti desiatu do 10:45, obed sa podáva o 12:00 a potom majú možnosť popoludňajšieho spánku.

Bežný deň v materskej škole sa končí o 14:45, kedy deti môže vyzdvihnúť autobus. Ostatné deti sa môžu občerstviť na konci dňa a môžu zostať v našom školskom klube Rockets v čase 14:45 -16:45 (pondelok - štvrtok) a 14:45 - 15:45 v piatok.

Rodičia by mali informovať zamestnancov, ak ich dieťa zostane po vyučovaní, a uviesť, kedy bude ich dieťa vyzdvihnuté, aby sme zabezpečili príslušný počet zamestnancov.

 

1. a 2. ročník v budove MAPLES a ročníky 3 - 6 v budove OAKS

 

Year 1 & 2

Očakávame, že všetky deti budú v triede do 08:05, vyučovanie sa začína o 8:15. Deti ročníkov 1 a 2 prichádzajúce autobusom budú odvedené do budovy Maples zamestnancom školy. Deti ročníkov 3 a viac  budú čakať na ihrisku Oaks 1 na ich učiteľa.

Deti, ktoré prídu po 8:20, budú musieť prejsť kanceláriou prvého kontaktu na Pekníkovej, pretože dvere sa zatvárajú o 8:20.

V prípade extrémne zlého počasia môžu študenti počkať v jedálni až do určeného času, kedy odchádzajú do svojej triedy. Deti by sa z bezpečnostných dôvodov nemali hrať na horolezeckom vybavení pred školou. 

Desiata a voľný čas (30 minút) 10:15 - 10:45

Všetci študenti majú rannú prestávku, počas ktorej jedia desiatu a potom majú možnosť hrať vonku.

Obed a voľný čas (60 minút) 12:00 - 13:15

Všetci žiaci majú 60 minút na obed a voľno. K dispozícii je teplá strava v škole alebo si žiaci môžu priniesť vlastnú stravu. Deti  1. a 2. ročníka budú mať obed v budove Maples.

Koniec dňa

Rodičia si vyzdvihnú svoje deti z 1. a 2. ročníka z budovy Maples o 14:45, pokiaľ nezostanú na popoludňajšie školské aktivity alebo v školskom klube Rockets, ktoré končia o 15:45. Rodičia ročníkov 3 - 6 vyzdvihnú svoje deti z ihriska Oaks 1.

Rozvrh dňa je zosumarizovaný nižšie:

 

 

Materská škola

budova Willows

 

1. a 2. ročník

budova Maples

3. – 6. ročník

budova Oaks

Pred vyučovaním

Ranný klub Rockets (Doli)

7:50-8:15

Dozor na ihrisku

Na ihrisku  3,4

7:50-8:15

Budova sa otvára o 8:05

Dozor na ihrisku

Na ihrisku  3,4

7:50-8:15

Budova sa otvára o 8:05

Registrácia

Začiatok dňa

Vyučovanie

Vyučovanie začína o  8:15

Vyučovanie vrátane desiatej

8:15-12:00

Vyučovanie začína o 8:15

Vyučovanie: 8:15-10:15

Vyučovanie začína o 8:15

Vyučovanie: 8:15-10:15

Ranná prestávka

 

Desiata a prestávka

10:15-10:45

Desiata a prestávka

10:15-10:45

Vyučovanie

 

 

Vyučovanie: 10:45-12:00

Vyučovanie: 10:45-12:15

Obed a prestávka

Obed a spánok

12:00-13:00

 

Obed a prestávka

Y2 12:00-13:00

Y1 12:15-13:15

Obed a prestávka

12:15-13:15

Vyučovanie

Vyučovanie vrátane občerstvenia

13:00-14:45

Vyučovanie:

13:00/13:15-14:45 (pondelok - piatok)

Vyučovanie:

13:15-15:45 (pondelok -streda)  vrátane voliteľnej mimoškolskej aktivity

13:15-14:45 (štvrtok a piatok)

Koniec vyučovania

14:45

Vyzdvihnutie z budovy Willows

14:45

Vyzdvihnutie z budovy Maples

15:45 (pondelok - streda)

14:45 (štvrtok a piatok)

Vyzdvihnutie z ihriska 3,4 alebo z jedálne v prípade zlého počasia

Odchod autobusu

15:45 (pondelok - streda)

14:45 (štvrtok a piatok)

15:45 (pondelok - streda)

14:45 (štvrtok a piatok)

15:45 (pondelok - streda)

14:45 (štvrtok a piatok)

Po vyučovaní

14:45-17:00 (pondelok - štvrtok)

14:45-16:00 (piatok)

Poobedný klub Rockets (Doli)

14:45-15:45

Mimoškolské aktivity alebo klub Rockets

Platené mimoškolské krúžky

14:45-15:45 (štvrtok a piatok)

Deň na gymnáziu

 

Secondary students

Všetky triedy majú rozvrh a rodičia by mali mať kópiu rozvrhu triedy svojho dieťaťa. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu v dvojtýždňových cykloch, preto je dôležité, aby vaše dieťa malo podľa daného týždňa pripravené správne knihy a materiály. Striedavé týždne sú označené A a B a budú zreteľne označené aj v škole, pričom školský rok začína týždňom A.

Registrácia s triednym učiteľom začína o 08:05, po nej začína prvá hodina o 08:20. Vyučovanie prebieha od pondelka do stredy v čase 08:05 - 15:45 a vo štvrtok a piatok do 14:45. Hodiny trvajú 55 minút, s niekoľkými dvojhodinovkami. 30-minútová ranná prestávka je o 10:15. Obed je v čase 12:15 - 13:15.

 

Pondelok až streda

Štvrtok a piatok

Poznámky

Príchod

07:50 - 08:05

07:50 - 08:05

Príchod do kmeňovej triedy do 08:05 (zvonenie)

Registrácia

08:05 - 08:15

08:05 - 08:15

Registrácia sa končí o 08:15 (zvonenie)

 

08:15 - 08:20

08:15 - 08:20

Čas na presun

1. hodina

08:20 - 09:15

08:20 - 09:15

Koniec hodiny 09:15 (zvonenie)

 

09:15 - 09:20

09:15 - 09:20

Čas na presun

2. hodina

09:20 - 10:15

09:20 - 10:15

Koniec hodiny 10:15 (zvonenie)

Prestávka

10:15 - 10:45

10:15 - 10:45

Koniec prestávky 10:45 (zvonenie)

 

10:45 - 10:50

10:45 - 10:50

Čas na presun

3. hodina

10:50 - 11:45

10:50 - 11:45

Koniec hodiny 11:45 (zvonenie)

 

11:45 - 11:50

11:45 - 11:50

Čas na presun

4. hodina

11:45 - 12:45

11:45 - 12:45

Koniec hodiny 12:45 (zvonenie)

Obed

12:45 - 13:45

12:45 - 13:45

Koniec obeda 13:45 (zvonenie)

 

13:45 - 13:50

13:45 - 13:50

Čas na presun

5. hodina

13:50 - 14:45

13:50 - 14:45

Koniec hodiny 14:45 (zvonenie)

 

14:45 - 14:50

 

Čas na presun

6. hodina

14:50 - 15:45

 

Koniec hodiny 15:45 (zvonenie)

 

Mimoškolské aktivity

Počas obeda a po vyučovaní v čase 15:45 – 16:45 v pondelok, utorok, stredu a v čase 14:45 - 15:45 vo štvrtok a piatok sa realizuje veľké množstvo mimoškolských aktivít. Podrobnosti získate počas prvého týždňa každého trimestra. Okrem toho funguje niekoľko klubov, ktoré sa organizujú mimo týchto časov vrátane víkendov.

Facilities