Duševné zdravie študentov | | British International School Bratislava | Nord Anglia

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Duševné zdravie študentov

 Duševné zdravie našich študentov je pre  BISB veľmi dôležitá. Školský výchovný poradca je k dispozícii, aby študentom v  prípade potreby poskytol emocionálnu a sociálnu podporu. 

V  materskej a základnej škole sa poradca stretáva so študentmi individuálne, v malých skupinách, v triede a v neformálnom prostredí, napr. na ihrisku alebo v kaviarni. Poradca pomáha študentom s problémami ako sú: 

 • Nástup do/odchod zo školy 

 • Sebaúcta a  budovanie priateľstva 

 • Zvládanie hnevu a stresu 

 • Tvorívé riešenie problémov 

 • Sociálne otázky ako šikanovanie 

 • Traumatické udalosti (rozvod alebo smrť v rodine) 

Girls

Na gymnáziu sa poradca zameriava na pomoc študentom v oblastiach osobného rastu a získavania pozitívnych sociálnych zručností a hodnôt pri dospievaní. S  týmto zámerom poskytuje služby študentom, rodičom a zamestnancom v  nasledujúcich oblastiach: 

 • komunikácia 

 • zručnosti v oblasti budovania vzťahov s rovesníkmi, rodičmi a učiteľmi 

 • zručnosti v oblasti časového manažmentu, organizácie a štúdia 

 • riadenie hnevu 

 • zvládanie stresu 

 • redukcia úzkosti 

 • prechodné obdobia 

 • sebavedomie 

 • rozvoj identity 

 • zvládanie vzájomného vplyvu/tlaku 

Náš poradca má kontakty na odborníkov a organizácie mimo školy a môže ich odporučiť študentom v prípadoch, keď je potrebná špecializovanejšia alebo dlhodobejšia podpora. 

Študenti tam môžu zájsť z vlastnej iniciatívy alebo sa na nich môžu obrátiť rodičia alebo učitelia. 

students

Ochrana zdravia  

Našou prioritou v BISB je bezpečnosť a  duševná pohoda každého študenta v našej škole a na to máme spoľahlivé bezpečnostné postupy. 

 • Vytvárame kultúru, v ktorej študenti môžu hovoriť o svojich problémoch 

 • Vo fáze prijímania zamestnancov preverujeme všetkých zamestnancov 

 • Školenie o  ochrane zdravia je povinné pre všetkých dospelých v škole (veľa zamestnancov absolvovalo pokročilé školenie o ochrane zdravia) 

 • Naše učebné osnovy zahŕňajú hodiny osobného, zdravotného a  sociálneho vzdelávania, ktoré sa výslovne venujú podpore bezpečnosti 

 • Počas školských zhromaždení zdieľame so študentmi hodnoty a  očakávania školy  

 • Máme silný pastoračný tím a  určeného zástupcu v  oblasti ochrany zdravia 

 • Naše bezpečnostné postupy sú dostupné pre celú školskú komunitu (v angličtine, kórejčine a slovenčine) 

 • Na začiatku každého školského roka si deti s  triednym učiteľom osvoja bezpečnostné postupy, ktoré sú spracované primerane ich veku.