Britská medzinárodná škola Bratislava

Na Britskej medzinárodnej škole v Bratislave vás privíta vrúcna a skutočne medzinárodná komunita študentov. Študentom vo veku od 3 do 18 rokov ponúkame vynikajúce vzdelanie.

 

  • Našou najvyššou prioritou je vzdelávanie a duševná pohoda žiakov. Ku každému študentovi pristupujeme individuálne, máme vysokokvalifikovaných učiteľov a dobre štrukturované osnovy, ktorými naplníme potenciál každého dieťaťa.

 

  • V BIS Bratislava vyučujeme podľa anglických národných osnov, programu IGCSE a medzinárodného diplomovaného programu International Baccalaureate.

 

  • Naši študenti majú možnosť spolupracovať s uznávanými inštitúciami, napr. The Juilliard School, MIT a UNICEF, pretože patríme k skupine Nord Anglia Education.
Navštívte našu webovú stránku

Vek
3 to 18
Národnosť
45
Počet žiakov na učiteľa
11 : 1
Denné štúdium

Nad rámec tradičného vzdelávania

Na Britskej medzinárodnej škole v Bratislave uvažujeme nad rámec tradičného vzdelávania, aby sme transformovali vyučovací proces. Vzdelávanie študentov podporujeme aj prostredníctvom spolupráce s poprednými svetovými organizáciami, akými sú The Juilliard, MIT a UNICEF a možnosťami zúčastňovať sa regionálnych podujatí a globálnych expedičných programov vo Švajčiarsku, na MIT a v OSN.

Slovenskí študenti

Slovenskí študenti predstavujú dôležitý pilier našej školskej komunity. Škola je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a ponúka hodiny slovenského jazyka a literatúry pre žiakov od 6 do18 rokov (ZŠ a SŠ), čo umožňuje slovenským študentom uchádzať sa o štúdium aj na slovenských univerzitách. Mnoho našich slovenských absolventov študuje na prestížnych univerzitách vo Veľkej Británii, USA, Holandsku atď. a mnohí z nich sú už úspešní vo svojej pracovnej oblasti.

Výborné akademické výsledky

Britská medzinárodná škola Bratislava je jedinou školou v Bratislave, ktorá dosahuje neustále vynikajúce akademické výsledky. Naši študenti dosiahli úspešnosť 93% v IB programe - 15 percent pred svetovým priemerom a boli prijatí na uznávané univerzity ako King's College v Londýne, Londýnsku univerzitu, Glasgowskú univerzitu, St. Andrews univerzitu, Oxfordskú univerzitu, Stanfordskú univerzitu alebo MIT.

Umelecká výchova

V našej škole hrá umelecká výchova kľúčovú úlohu vo vzdelávaní študentov. Vaše dieťa má príležitosť spoznať talentovaných absolventov Juilliard School vďaka našej spolupráci.

Vzdelávacie prostredie

Do našej školy bude vaše dieťa rado chodiť. Naša škola vytvára príležitosti „jediné svojho druhu“, ktoré obohacujú vzdelávanie a pomáhajú zabezpečiť výborné výsledky či už pri ukončení štúdia alebo neskôr. Povzbudzujeme našich študentov, aby skúmali, riskovali a inovovali, v triede aj mimo nej.

Globálna perspektiva

Britskú medzinárodnú školu v Bratislave navštevujú deti z viac ako 45 rôznych krajín sveta. Sme najvýznamnejšia medzinárodná škola v Bratislave s najväčšou medzinárodnou komunitou. Okrem toho sme členom Nord Anglia Education rodiny, ktorá pozostáva z viac ako 66 škôl nachádzajúcich sa na celom svete. Naši študenti sú v spojení so študentmi týchto škôl pomocou Global Campus aktivít (fórum pre študentov celej siete škôl), ktoré im poskytujú šancu stretnúť sa s novými ľuďmi, porozprávať sa s expertmi z rôznych oblastí života, umožňujú im navzájom spolupracovať, či naučiť sa niečo zaujímavé o iných kultúrach.

Naša poloha

Oaks - Primary & Secondary School

Pekníkova 6, 841 02 Bratislava

Willows - Nursery & Reception

J. V. Dolinského 1, 841 02 Bratislava

Maples - Year 1 & 2

Pekníkova 4, 841 02 Bratislava

Contact
British International School Bratislav Map Location

Scroll the map to view our campus locations