LIÊN HỆ

Image_BISHN_Hanoi_2022_259
Image_BISHN_Hanoi_2022_156

Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội
Đường Hoa Lan, Vinhomes Riverside
Quận Long Biên
Hà Nội
100000
Việt Nam

Thông tin chung +84 24 3946 0435

Thông tin tuyển sinh +84 24 3946 0435 / Máy lẻ 888

Email: bishanoi@bishanoi.com

Liên hệ Tuyển sinh

tham quan trường tại hà nội

Giờ hoạt động
08:45 PM
THỨ HAI - THỨ SÁU 8:00 - 5:00pm
THỜI TIẾT HIỆN TẠI
Liên Hệ - Trường Quốc Tế Anh BIS Hà Nội - 07 - Local Area Map-weather icon 28.4 °C
Mưa dông
địa chỉ
Hoa Lan Road, Vinhomes Riverside Long Bien District Hanoi 100000 Vietnam