Chương trình Bổ trợ Tiếng Anh (EAL)

Tại Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội, tất cả các lớp học đều được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Vì vậy, các em học sinh cần có khả năng tiếng Anh đủ để giao tiếp và học tập hiệu quả khi nhập học tại trường. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cung cấp lớp học bổ trợ ngôn ngữ dành riêng cho các học sinh mà Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ.

Image_BISHN_Hanoi_2022_019

Ở Khối Tiểu học, các phụ huynh sẽ được tư vấn về lớp học bổ trợ này nếu con cần bổ sung và nâng cao khả năng Tiếng Anh vào thời điểm nhập học. Tuy nhiên, nếu kết quả kiểm tra đầu vào cho thấy con của bạn cần tham gia lớp học bổ trợ Tiếng Anh để đảm bảo con có thể tiếp thu đầy đủ kiến thức và bắt nhịp tại trường thì việc tham gia lớp học này là điều kiện bắt buộc để con có thể nhập học. Học sinh sẽ được đánh giá trong suốt thời gian tham gia lớp học và thời gian học lớp bổ trợ này có thể được giảm bớt đi nếu khả năng Tiếng Anh của con được đánh giá là đã đủ điều kiện.

Ở Khối Trung học, phụ huynh và học sinh cũng sẽ được tư vấn tham gia lớp học bổ trợ Tiếng Anh nếu cần thiết và các em sẽ tham gia học bổ trợ cho tới khi có thể học độc lập trong các tiết học chính. Các hình thức hỗ trợ cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ, và thậm chí là hỗ trợ trực tiếp trong giờ học sẽ được sắp xếp nếu cần thiết.

Hãy cùng lắng nghe cảm nhận của một số em học sinh EAL của BIS nhé!

“My favourite activities in EAL class are writing and reading because I can learn about people and write about myself.” – Maya (Year 4) 

Before enrolling to BIS Hanoi, Maya spoke Spanish (her mother tongue) and a little bit of German. She started learning English only when she joined our school. Her English improved fast as a result of using this language both at school and at home with her siblings (who also enrolled with us). She soon became very active in her studies and personal life. Let's hear what Maya has to say about her experience with learning English at BIS Hanoi! 


“English was difficult for me at first, but I have improved since I kept reading and writing regularly in English.”
– Jiwon (Year 5)

Jiwon joined BIS Hanoi last year with no English and is now by far one of the most active students in the class. He is now able to independently read books in English and is confident in his writing too. Let's hear what Jiwon has to say about getting his English up to speed at BIS Hanoi!

 

“The most interesting thing about English is that it helps me to talk to other people from all over the world,” - Sunwoo (Year 5)

Although English is not his mother tongue, his English skills have significantly improved since he started attending our EAL classes two years ago. He has become more confident in expressing himself and trying new things. Last year, he won the Primary Talent Show, and this year, he participated in the UKMT Maths challenge and joined the student leadership team as a Playground Leader. Let's hear what Sunwoo has to say about his English language acquisition journey at BIS Hanoi!