LỊCH NĂM HỌC

Vui lòng tải Lịch năm học chính thức của trường để đọc thêm thông tin về lịch các học kì và các sự kiện sắp tới.
Lịch Năm Học - Trường Quốc Tế Anh BIS Hà Nội-Content Page Header-Image_BISHN_Hanoi_2022_120
Lịch Năm Học - Trường Quốc Tế Anh BIS Hà Nội-Key Term Dates-dot circle

LỊCH HỌC NĂM 2023-24

Quý phụ huynh vui lòng xem những sự kiện quan trọng ở cột bên cạnh hoặc ấn vào đường link bên dưới để tham khảo Lịch sự kiện đầy đủ của năm học 2023/2024.
Ngày bắt đầu Học kỳ 1
Thứ Năm 17 Thg8 2023
Nghỉ Lễ Quốc Khánh Việt Nam
Thứ Sáu 01 Thg9 đến Thứ Hai 04 Thg9 2023
Nghỉ giữa Học kỳ 1
Thứ Hai 16 Thg10 đến Thứ Sáu 20 Thg10 2023
Ngày cuối cùng của Học kỳ 1
Thứ Sáu 15 Thg12 2023
Nghỉ cuối Học kỳ 1
Thứ Hai 18 Thg12 đến Thứ Hai 09 Thg1 2023
Ngày bắt đầu Học kỳ 2
Thứ Tư 10 Thg1 2024
Nghỉ Tết Nguyên Đán
Thứ Hai 05 Thg2 đến Thứ Bảy 10 Thg2 2024
Ngày cuối cùng của Học kỳ 2
Thứ Tư 17 Thg4 2024
Nghỉ cuối Học kỳ 2
Thứ Năm 18 Thg4 đến Thứ Tư 01 Thg5 2024
Ngày bắt đầu Học kỳ 3
Thứ Năm 02 Thg5 2024
Ngày cuối cùng của năm học
Thứ Tư 26 Thg6 2024
Lịch Năm Học - Trường Quốc Tế Anh BIS Hà Nội-Downloads-download icon

Lịch Năm học 2023/2024

276857-bis-hn-term-dates-2023-24.pdf (1 MB)

Tải xuống
Lịch Năm Học - Trường Quốc Tế Anh BIS Hà Nội-Downloads 1-download icon

Lịch Năm học 2024/2025

BIS HN Term Dates 2024-2025.pdf (1 MB)

Tải xuống