CÂU LẠC BỘ & HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Học sinh có thể tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau với các nội dung được thiết kế kỹ lưỡng nhằm phát triển và nuôi dưỡng tài năng của các em.

BVIS_Hanoi_2019_448

Chương trình hoạt động Ngoại khóa được chia thành 6 hạng mục – Hoạt động xã hội, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể thao và Ngôn ngữ. Trong suốt năm học, các em học sinh được khuyến khích tự chọn những hoạt động mà mình sẽ tham gia nhằm mở rộng vốn kỹ năng và tìm kiếm những đam mê mới.

Phần lớn các hoạt động được tổ chức sau giờ học, cụ thể từ 15 giờ 05 tới 16 giờ 05; tuy nhiên, một số hoạt động lại diễn ra trước giờ học và trong giờ ăn trưa.

CÂU LẠC BỘ & HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Hầu hết các câu lạc bộ ngoại khóa đều miễn phí và chỉ có một vài câu lạc bộ thu một khoản tiền nhỏ để trang trải các chi phí hoạt động. Chương trình hoạt động ngoại khóa có thu phí là 1 phần trong số các câu lạc bộ ngoại khóa mà Trường đưa ra và là chương trình tùy chọn, không bắt buộc.

Image_ BVIS_Hanoi_7087
Tiểu học & Mầm non
Các hoạt động ngoại khóa

Download tài liệu Hoạt động ngoại khóa khối Mầm non/ Tiểu học.

BVIS_Hanoi_2019_221
Trung học
Các hoạt động ngoại khóa

Download tài liệu Hoạt động ngoại khóa của khối Trung học.

Trải nghiệm thúc đẩy phát triển toàn diện - BVIS Hà Nội - Promo With Collage