News

Tiêu điểm tuần - ngày 12/04/2024

Hero article image Tiêu điểm tuần - ngày 12/04/2024-Weekly Updates on 12-04-2024-Peter-Pan-1
 
Nhiều bộ lọc hơn Cài đặt lại
Đặc sắc
Tác giả
Cài đặt lại
News
Tiêu điểm tuần - ngày 12/04/2024

Tiêu điểm tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 08/04 đến 12/04/2024)

Tiêu điểm tuần - ngày 12/04/2024-Weekly Updates on 12-04-2024-Peter-Pan-1
News
BVIS Hà Nội nhận giải thưởng quốc tế về phương pháp học qua dự án cộng đồng

Trường Quốc tế Anh-Việt (BVIS) Hà Nội nhận giải Trường học Quốc tế 2024 của tổ chức ISC Research cho các sáng kiến và hoạt động học tập qua dự án phát triển cộng đồng.

BVIS Hanoi awarded International School Award for Community Development projects-BVIS Hanoi awarded International School Award for Community Development projects-Web-6
News
Chuyên gia giáo dục quốc tế: Phương pháp Học thông qua chơi là hướng đi cho sự phát triển của giáo dục mầm non tại Việt Nam

Trưởng khối Mầm non Trường Quốc tế Anh Việt BVIS Hà Nội, cô Cerys Shanley giải thích về lịch sử hình thành của phương pháp học thông qua chơi và những ảnh hưởng của phương pháp này lên sự phát triển mang tính cách mạng của giáo dục mầm non.

Play-based learning is the future of early years education in Vietnam-Play-based learning is the future of early years education in Vietnam-EYFS-3

Tin tức mới nhất

News image Tiêu điểm tuần - ngày 12/04/2024-Weekly Updates on 12-04-2024-Peter-Pan-1 News |
Tiêu điểm tuần - ngày 12/04/2024

Tiêu điểm tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 08/04 đến 12/04/2024)

Đọc thêm
News image BVIS Hanoi awarded International School Award for Community Development projects-BVIS Hanoi awarded International School Award for Community Development projects-Web-6 News |
BVIS Hà Nội nhận giải thưởng quốc tế về phương pháp học qua dự án cộng đồng

Trường Quốc tế Anh-Việt (BVIS) Hà Nội nhận giải Trường học Quốc tế 2024 của tổ chức ISC Research cho các sáng kiến và hoạt động học tập qua dự án phát triển cộng đồng.

Đọc thêm
News image Play-based learning is the future of early years education in Vietnam-Play-based learning is the future of early years education in Vietnam-EYFS-3 News | | |
Chuyên gia giáo dục quốc tế: Phương pháp Học thông qua chơi là hướng đi cho sự phát triển của giáo dục mầm non tại Việt Nam

Trưởng khối Mầm non Trường Quốc tế Anh Việt BVIS Hà Nội, cô Cerys Shanley giải thích về lịch sử hình thành của phương pháp học thông qua chơi và những ảnh hưởng của phương pháp này lên sự phát triển mang tính cách mạng của giáo dục mầm non.

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 05-04-2024-Weekly Updates on 05-04-2024-CIS News |
Tiêu điểm tuần - ngày 05/04/2024

Tiêu điểm tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 01/04 đến 05/04/2024)

Đọc thêm
News image The power of wellbeing in education strengthens in Vietnam through Nord Anglia Education-The power of wellbeing in education strengthens in Vietnam through Nord Anglia Education-1Blog-1 (1) News | |
Tổ chức Giáo dục Nord Anglia đẩy mạnh chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh tại Việt Nam

Nhân tháng kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, thầy Matt Greenwood, Cố vấn Tâm lý và Xã hội tại trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội chia sẻ nhận định về chủ đề tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần trong giáo dục và những phương pháp tăng cường chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh tại trường BIS Hà Nội.

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 29-03-2024-Weekly Updates on 29-03-2024-Thumbnail News |
Tiêu điểm tuần - ngày 29/03/2024

Tiêu điểm tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 22/03 đến 29/03/2024)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 22-03-2024-Weekly Updates on 22-03-2024-thumbnail News |
Tiêu điểm tuần - ngày 22/03/2024

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 18/03 đến 22/03/2024)

Đọc thêm
News image Five Ways to Well-being-Five Ways to Well-being-Well-being-2 Blog | |
Học sinh hạnh phúc sẽ thành công hơn: sự thay đổi cách mạng về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần đối với học sinh Việt Nam

Đại dịch COVID-19 nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần trên toàn cầu. Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03, cô Hoàng Thị Phương Trang, Giáo viên Tiếng Việt Bổ trợ kiêm Trưởng bộ môn Tiếng Việt chia sẻ về hành trình tiên phong cùng đội ngũ học thuật tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS Hà Nội) phát triển phương pháp tiếp cận mới trong học tập ở Việt Nam.

Đọc thêm
News image Fostering critical thinking in the age of AI-Fostering critical thinking in the age of AI-Blog-2 News |
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục như thế nào?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang làm thay đổi thế giới hiện nay với tốc độ nhanh chóng. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng AI trong giáo dục và đảm bảo cho các em học sinh có những trải nghiệm học tập mang tính chuyển đổi, giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho một tương lai đầy thú vị?

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 15-03-2024-Weekly Updates on 15-03-2024-11031 News |
Bản tin hàng tuần ngày 15/03/2024

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 11/03 đến 15/03/2024)

Đọc thêm
News image How to teach AI to children-How to teach AI to children-11032 News |
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục như thế nào?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang làm thay đổi thế giới hiện nay với tốc độ nhanh chóng. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng AI trong giáo dục và đảm bảo cho các em học sinh có những trải nghiệm học tập mang tính chuyển đổi, giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho một tương lai đầy thú vị?

Đọc thêm