NGÀY QUAN TRỌNG

BVIS HANOI LỊCH 2023/2024

Xem những ngày quan trọng tại Trường Nord Anglia BVIS Hà Nội mà bạn cần lưu vào lịch của mình.

Các công nhận Quốc tế của BVIS Hà Nội-Content Page Header-BVIS_Hanoi_2019_297
Các công nhận Quốc tế của BVIS Hà Nội-02 Key Term Dates-dot circle

NHỮNG NGÀY HỌC HẠN CHÍNH: 2023–24

Dưới đây là một số ngày quan trọng cho nhật ký của bạn.

Tải Lịch năm học 2023-2024 tại đây

Tải Lịch năm học 2024 - 2025 tại đây.

Kết thúc học kỳ 3
Thứ Sáu 23 Thg6 2023 (Cả ngày)
Bắt đầu học kỳ 1
Thứ Năm 17 Thg8 2023 (Cả ngày)
Nghỉ giữa học kỳ 1
Thứ Hai 16 Thg10 đến Thứ Sáu 20 Thg10 2023
Trường Học Đóng Cửa (Ngày Quốc Khánh Việt Nam)
Thứ Sáu 01 Thg9 đến Thứ Hai 04 Thg9 2023
Kết thúc học kỳ 1
Thứ Sáu 15 Thg12 2023 (Cả ngày)
Bắt đầu học kỳ 2
Thứ Tư 10 Thg1 2024 (Cả ngày)
Trường học đóng cửa (Ngày Hùng Vương)
Thứ Năm 18 Thg4 2024 (Cả ngày)
Kết thúc học kỳ 3
Thứ Tư 26 Thg6 2024 (Cả ngày)

MỌI ĐIỀU CHA MẸ CẦN BIẾT

Tại BVIS Hà Nội, phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong hành trình học tập của con em mình. Truy cập trang Thông tin cần thiết dành cho phụ huynh của chúng tôi để cập nhật mọi thứ từ ngày học kỳ của con bạn đến dịch vụ xe buýt của chúng tôi.

GHÉ THĂM BVIS
Các công nhận Quốc tế của BVIS Hà Nội-Promo With Collage-promo-enquiteboy