Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

Global Campus Benefits

Lớp học Toàn cầu hỗ trợ việc học của con tôi như thế nào?

Ngoài việc hỗ trợ các môn học của chương trình học chính ở Lớp học Trực tuyến Toàn cầu, mỗi một hoạt động của Lớp học Toàn cầu được thiết kế để nuôi dưỡng những kỹ năng chuyển tiếp để giúp các em phát triển sự nghiệp và cuộc sống của các em sau này.

Tìm hiểu thêm

Con tôi học được gì thông qua Lớp học Toàn cầu?

Lớp học Toàn cầu giúp các em mở rộng việc học của mình bên ngoài lớp học và giờ học ở trường. Các em có thể tham gia rất nhiều hoạt động được thiết kế bởi các thầy cô và chuyên gia về giáo dục nhằm nâng cao kiến thức và nuôi dưỡng những kỹ năng chuyển tiếp được đánh giá cao ở trường, ở bậc đại học cũng như nơi làm việc sau này.

Chúng tôi giúp chuẩn bị cho các em để bước vào một thế giới toàn cầu hóa. Lớp học Toàn cầu của chúng tôi giúp các em khám phá thế giới, học được các kỹ năng mới và nâng tầm nhìn, phát triển quan điểm quốc tế thực sự thông qua các những trải nghiệm tuyệt vời từ trực tuyến, trong trường học và toàn cầu.

Lớp học Toàn cầu được xây dựng dựa trên sáu nguyên tắc để hỗ trợ các em thành công trong học tập, trong đời sống xã hội và cá nhân.

Hợp tác

Lớp học Toàn cầu khuyến khích các em làm việc cùng nhau trong những hoạt động nhóm mà ở đó đòi hỏi các em phải có kỹ năng giải quyết vấn đề, có sự hợp tác sáng tạo và hiệu quả.

Quốc tế hóa

Nord Anglia khuyến khích các em tự xem mình  là những thành viên tích cực trong một cộng đồng toàn cầu. Điều đó giúp các em đa dạng trong quan điểm cũng như thách thức các em với những giả định của riêng mình.

Lãnh đạo học sinh

Lớp học Toàn cầu cho các em cơ hội được lãnh đạo các nhóm học sinh lớn hoặc nhỏ tuổi hơn ở các hoạt động trực tuyến, trong trường hoặc toàn cầu.

Học tập nâng cao

Các hoạt động của Lớp học Toàn cầu sẽ hỗ trợ chương trình học chính của các em, mở rộng giới hạn trí tuệ của các em thông qua những trải nghiệm mới và tham gia vào các lĩnh vực mà các em yêu thích.

Học tập độc lập

Các chương trình đa dạng ở Lớp học Toàn cầu sẽ trao cho các em quyền tự định hướng việc học của mình đồng thời thúc đẩy sự độc lập, động lực và sáng tạo ở các em.

Phát triển chuyên sâu

Học sinh sẽ có những cơ hội đặc biệt được làm việc với các chuyên gia đã được chọn lựa, động viên các em thông qua những cách tiếp cận, nhìn nhận sâu hơn về các yếu tố để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể.

Hãy đọc qua Brochure bên dưới để tìm hiểu về Lớp học Toàn cầu