Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

GC worldwide_summerprogrammes_banner image

Các khóa học hè tại các trường của chúng tôi trên thế giới

Kết thúc năm học không đồng nghĩa với việc các em kết thúc việc học. Nhà trường đem đến nhiều khóa học hè khác nhau để giúp các em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và đầy tính xây dựng.

Tìm hiểu thêm

Trường học Toàn cầu Trên Thế giới - các Khóa học Hè

Trường học Toàn cầu Trên Thế giới đem đến những khóa học hè khác nhau để truyền cảm, thử thách và lôi cuốn các em. Dù các em được củng cố chuyên môn trong một lĩnh vực đặc biệt hoặc có những trải nghiệm thú vị, các em sẽ học hỏi từ những điều tốt nhất qua những chương trình này.

Juilliard Summer Arts 2017 enquiries
Chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Hè với Học viện Juilliard

Khóa học hè nghệ thuật biểu diễn của chúng tôi với Học viện Juilliard nổi tiếng trên thế giới là một trải nghiệm mang tính biến đổi dành cho các nhạc sĩ trẻ, nghệ sĩ múa và diễn viên. Học viện Juilliard đem đến một cấp độ giáo dục cao nhất trong bộ môn Nghệ thuật Biểu diễn và các em sẽ cùng làm việc với những nghệ sĩ và khách mời của Học viện Juilliard. 

GC worldwide_more summer opportunities
Nhiều Cơ hội trong Hè hơn

Nhiều trường của chúng tôi trên thế giới đem đến những chuyến tham quan ngắn ngày và trong ngày của khóa học hè để giúp các em phát triển những kỹ năng mới, gặp gỡ bạn mới và tận hưởng những ngày hè của các em qua các hoạt động vui chơi và thử thách.