Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

Staff Profile: Darragh Shanahan

Darragh Shanahan BIS Hanoi 2019

Trợ lý Khối Mẫu Giáo

Tốt nghiệp Cử nhân Giáo dục trường Mary Immaculate College, Đại học Limerick.

Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý Giáo dục tại Đại học Roehampton, London.


Thầy Darragh hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm đầu tiên tại Ai-Len. Sau tốt nghiệp, thầy bắt đầu sự nghiệp dạy học tại Doha, Qatar. Tại đó, thầy dạy Khối Key Stage 1 và đảm nhiệm vị trí Điều phối viên Chương trình giảng dạy. Sau thời gian công tác tại Trung Đông, thầy chuyển công tác tới Prague, Cộng hòa Séc. Tại đây, thầy Darragh có kinh nghiệm đa dạng với các vị trí ở toàn bộ Khối Tiểu học và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trường sát nhập. Thầy giữ vị trí quan trọng ở hai lĩnh vực: chuyên môn và lãnh đạo trường với chức vụ Trưởng Khối và Điều phối môn Tiếng Anh. Ngoài giờ làm việc, thầy Darragh thích đọc sách, chơi tennis, leo núi và khám phá các địa danh mới cũng như đi du lịch để gặp gỡ, giao lưu với bạn bè năm châu.