Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

Peter Allison

Peter Allison BIS Hanoi 2018

Giáo viên Khoa học Máy tính khối Tiểu học


 

Chứng chỉ Sư phạm về Giáo dục Kinh tế, Đại học Sunderland

Thạc sĩ danh dự ngành Quản trị Kinh doanh, Đại Học Derby

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người lớn (CELTA) và Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em (CELTYL) của Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Trường Đại Học Cambridge (ESOL)


Từ năm 2007 thầy Peter đã giảng dạy ở Nhật Bản, Bahrain, Ả Rập Saudi và bây giờ là Việt Nam. Trước khi rời Vương quốc Anh, thầy đã giảng dạy tại các trường trung học ở London, với chứng chỉ sư phạm về Giáo dục Kinh doanh tại Đại học Sunderland.

Trước khi trở thành giáo viên, thầy Peter là một chuyên viên mua thiết bị CNTT cho một công ty cơ sở hạ tầng CNTT toàn cầu . Thầy cũng từng làm chuyên viên đào tạo về sản phẩm và quản lý dự án cho một công ty Đan Mạch. Vai trò này đã khơi dậy niềm yêu thích của thầy đối với việc giảng dạy.

Thầy quan tâm sâu sắc đến các vấn đề đương đại, lịch sử chính trị và kinh tế cũng như các cuộc thảo luận về hầu hết mọi thứ.