Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPersonal Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • A Premium Education

  We provide a rigorous but nurturing environment in which our students will become active and capable citizens of tomorrow.

  British International School Hanoi| School

 • We develop individual talents and strengths

  Learning to learn and developing study skills to make our students lifelong learners is a key focus as BIS Hanoi

  british international school hanoi

 • BIS Hanoi is staffed with dedicated, skilled and committed teachers and support staff.

  Our teams are strong and innovative, constantly re-visiting ways of bringing the curriculum to life.

  British Internatinal School Hanoi Our Staff 2018

 • Student Life

  Our students will leave school prepared to enter a very competitive world where they will need all their academic ability, strength of character and personal skills to be happy and successful.

  british international school hanoi

 • News & Events

  Stay in touch with our exciting school activities and events

  british international school hanoi

 • Join Our School

  We look forward to seeing you at the British International School Hanoi and welcoming you and your family to our special community.

  british international school hanoi

 • Get in touch

  We are happy to assist you with your questions and requests.

  British International School Hanoi Get in Touch 2018

Huyền Trương

Huyen Truong BIS Hanoi 2018

Giáo viên Tiếng Việt Khối Tiểu học


 

Cử nhân khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội


Cô Huyền đã tốt nghiệp loại ưu trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô đã đạt được rất nhiều thành tích tại khoa trong suốt thời gian học tập. Ngay sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu làm việc tại trường BIS (tháng 8 năm 2013). Cô cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo giáo viên tại trường trong thời gian 3 năm. Cô có cơ hội giảng dạy tại hầu hết các khối lớp. Cô ấy luôn mong muốn mang lại những điều tốt nhất cho học sinh. Cô đang tiếp tục học Thạc sĩ để cải tiến các kĩ năng giảng dạy. Bên cạnh đó, cô Huyền thích đi du lịch và dành thời gian bên cạnh gia đình, bạn bè.