Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • Phương pháp tiếp cận độc đáo

  Chúng tôi mang tới những tinh hoa của hai nền giáo dục Anh Quốc và Việt Nam.

  Secondary Student studying

 • Phát triển lãnh đạo tương lai

  Học sinh của chúng tôi tự tin, sáng tạo, nhiệt huyết và sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai.

  Primary Student playing flute

 • Truyền cảm hứng cho học sinh

  Đội ngũ nhân viên của Trường luôn tận tụy để hiểu rõ mỗi học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, qua đó đảm bảo sự thành công của tất cả các em.

  hoc-my-thuat-khoi-trung-hoc-bvis-ha-noi

 • Thắp lửa đam mê học tập

  Trang bị cho học sinh công cụ học tập hữu ích và rèn luyện khả năng để thành công ở cả Việt Nam và nước ngoài.

  hoc-sinh-khoi-trung-hoc

 • Hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn với chúng tôi

  Những thông tin quan trọng giúp bạn kết nối với nhà trường.

  hoc-sinh-khoi-tieu-hoc

 • Mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm

  Luôn có những điều mới mẻ và thú vị chào đón bạn hàng ngày.

  EYFS student

Chính sách Bảo mật

Trường Quốc tế Đa cấp Anh Việt Hoàng Gia, hay Trường Quốc tế BVIS Hà Nội (sau đây gọi là “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) thu thập và nắm giữ thông tin cá nhân của các cá nhân cho các mục đích khác nhau.

Có ba loại chính dữ liệu cá nhân chung do chúng tôi nắm giữ.

1. Thông tin sinh viên, thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn thông tin do sinh viên/phụ huynh cung cấp và được thu thập liên quan đến đơn của sinh viên, hồ sơ sinh, các cựu sinh viên, địa chỉ liên lạc và các hoạt động truyền thông được thực hiện bởi chúng tôi hoặc đại diện cho chúng tôi. Hồ sơ sinh viên được lưu giữ cho các mục đích bao gồm tương ứng với, đáp ứng và thực hiện hành động giám sát đối với sinh viên, địa chỉ liên lạc và các hoạt động truyền thông.

2. Thông tin nhân sự, thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn chi tiết cá nhân, mô tả công việc, chi tiết về tiền công, tiền lương và phúc lợi, đánh giá thành tích làm việc, tài liệu tham khảo và các vấn đề kỷ luật liên quan đến những người xin việc, nhân viên và cựu nhân viên của chúng tôi. Hồ sơ nhân sự của người lao động được lưu giữ cho mục đích quản lý nhân sự, liên quan đến các vấn đề như điều khoản lao động của người lao động, đánh giá thành tích làm việc, giám sát sự tuân thủ theo pháp luật hiện hành và quy định nội bộ và tiến hành điều tra đối với người lao động, cung cấp tài liệu tham khảo, thông tin liên lạc trong nội bộ nhóm, phát triển chuyên môn, kỷ luật và chấm dứt công việc.

3. Các hồ sơ khác, trong đó bao gồm hồ sơ hành chính và các hồ sơ, tài liệu khác, có chứa dữ liệu cá nhân do các cá nhân cung cấp cho chúng tôi cho các mục đích ngoài mục đích liên quan đến sinh viên, người liên lạc, truyền thông hoặc việc làm. Các hồ sơ khác được lưu giữ để chúng tôi có thể thực hiện các chức năng và các hoạt động khác nhau tùy theo tính chất của mục đích mà các hồ sơ đó sẽ được sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc quản lý các chức năng và hoạt động của trường của chúng tôi, tìm kiếm ý kiến tư vấn về vấn đề điều hành, thực hiện hoạt động truyền thông và hoạt động đào tạo được tổ chức bởi chúng tôi, hoặc thay mặt chúng tôi, bao gồm cả việc đạt được dịch vụ và việc xử lý yêu cầu từ các thành viên của công chúng.

Chúng tôi cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn được công nhận quốc tế về bảo mật dữ liệu cá nhân, phù hợp với các yêu cầu của pháp luật hiện hành. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước trừ khi được phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Người dùng có quyền yêu cầu truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của họ theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu anh/chị muốn truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của anh/chị được chúng tôi nắm giữ, hoặc nộp đơn yêu cầu truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của anh/chị, vui lòng gửi yêu cầu của anh/chị bằng email tới bvisroyal@bvishanoi.com.

Nếu anh/chị có bất cứ thắc mắc gì về chính sách và phương pháp của chúng tôi, vui lòng viết thư gửi bvisroyal@bvishanoi.com.

 

Chính sách về Website và sử dụng Cookie

 • Chính sách về Website và Cookie