NAE logo_200x200
WRITTEN BY
Nord Anglia
08 September, 2016

Children Learn What They Live - By Dorothy Law Nolte, Ph.D.

EarlyyearsBVISstudents_755x9999
Children Learn What They Live - By Dorothy Law Nolte, Ph.D.

This article highlights the poem, Children Learn What They Live, by Dorothy Law Nolte, and its Vietnamese translation.

Children Learn What They Live - By Dorothy Law Nolte, Ph.D. This article highlights the poem, Children Learn What They Live, by Dorothy Law Nolte, and its Vietnamese translation.

This article highlights the poem, Children Learn What They Live, by Dorothy Law Nolte, and its Vietnamese translation.

Children Learn What They Live

By Dorothy Law Nolte, Ph.D.

If children live with criticism, they learn to condemn.
If children live with hostility, they learn to fight.
If children live with fear, they learn to be apprehensive.
If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves.
If children live with ridicule, they learn to feel shy.
If children live with jealousy, they learn to feel envy.
If children live with shame, they learn to feel guilty.
If children live with encouragement, they learn confidence.
If children live with tolerance, they learn patience.
If children live with praise, they learn appreciation.
If children live with acceptance, they learn to love.
If children live with approval, they learn to like themselves.
If children live with recognition, they learn it is good to have a goal.
If children live with sharing, they learn generosity.
If children live with honesty, they learn truthfulness.
If children live with fairness, they learn justice.
If children live with kindness and consideration, they learn respect.
If children live with security, they learn to have faith in themselves and in those about them.
If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live.

_ _ _ _ _

Trẻ Học Được Gì Từ Cuộc Sống?

Tác giả: Tiến sỹ Dorothy Law Nolte

Nếu trẻ sống giữa những người phê phán, trẻ sẽ hình thành thói quen quy kết người khác.
Nếu trẻ sống trong bầu không khí thù địch, trẻ sẽ hay gây gổ với người khác.
Nếu trẻ sống trong sợ hãi, trẻ sẽ luôn lo lắng, sợ sệt.
Nếu trẻ sống trong sự thương hại, trẻ sẽ thường xuyên than thân trách phận.
Nếu trẻ sống trong sự nhạo báng, trẻ sẽ trở nên nhút nhát.
Nếu trẻ sống giữa những người có tính ganh ghét, trẻ sẽ trở nên đố kỵ.
Nếu trẻ sống trong sự hổ thẹn, trẻ sẽ cảm thấy mặc cảm.
Nếu trẻ thường xuyên được khích lệ, trẻ sẽ trở nên tự tin.
Nếu trẻ sống giữa những người có lòng khoan dung, trẻ sẽ rèn luyện được đức tính nhẫn nại.
Nếu trẻ thường xuyên được ngợi khen, trẻ sẽ học được sự cảm kích.
Nếu trẻ sống giữa những người biết chấp nhận, trẻ sẽ biết cách yêu thương.
Nếu trẻ thường xuyên được tán thành và ủng hộ, trẻ sẽ biết trân quý bản thân.
Nếu trẻ thường xuyên được mọi người ghi nhận và đánh giá cao, trẻ sẽ học được cách phấn đấu.
Nếu trẻ sống trong sự sẻ chia, trẻ sẽ trở nên rộng lượng.
Nếu trẻ sống giữa những người trung thực, trẻ sẽ rèn luyện được đức tính thật thà.
Nếu trẻ sống trong lẽ phải, trẻ sẽ biết lẽ công bằng.
Nếu trẻ sống trong sự tử tế và ân cần, trẻ sẽ rèn luyện được đức tính lễ độ.
Nếu trẻ sống trong sự an toàn, trẻ sẽ có niềm tin vào chính mình và những người xung quanh.
Nếu trẻ sống trong hạnh phúc, trẻ sẽ nhận ra rằng thế giới là một nơi thật tuyệt vời.

BVIS Hà Nội dịch