Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • A Warm Welcome

  Situated in the heart of a thriving expat community, our school is home to families from all over the world

  Female students looking at screen

 • Academic Success

  Delivering oustanding results at every level in our school

  Young students reading book

 • Helping Others Thrive

  We believe passionately in learning, and our modern approach to education continues to help our students shine

  Teacher helping student

 • Be Ambitious

  Inspiring academic success & developing social, intellectual and confident children

  Classroom scene

 • Support & Guidance

  We look forward to seeing you at the British International School, Puxi and welcoming you and your family to our special community

  Young children in class

 • News & Views

  Stay in touch with all that is taking place in our school and our community

  Boys playing badminton

 • Get in Touch

  We like talking about education and children. You can get in touch with our admissions team by phone,skype or e-mail, or by calling in to see us

  Older students with laptops

Het onderwijsprogramma van SDS

Op SDS worden alle Nederlandstalige leerlingen tweetalig opgeleid tijdens de schooluren van BISS Puxi. De leerlingen volgen het Britse curriculum in de Engelse taal met daarbij het vak Nederlandse Taal en Cultuur. De Nederlandse lessen zijn opgenomen in het lesrooster van BISS Puxi. De leerlingen volgen dus geen naschoolse Nederlandse lessen. 

In Year 7, 8 en 9 (voortgezet onderwijs klas 1 ,2 en 3) wordt het vak Nederlands aangevuld met het vak Dutch Humanities; een combinatie van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en burgerschap.  

Ons voornaamste doel, onze missie, is het bieden van een kwalitatief hoogwaardig taal- en cultuurprogramma waardoor onze leerlingen geen taalachterstanden oplopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in Nederland en België. Onze leerlingen zullen bij terugkeer moeiteloos herinstromen in het Nederlandse of Belgische onderwijs.

Op SDS werken we thematisch. Elke 6 tot 8 weken wisselt het thema. De thema’s zijn zorgvuldig gekozen en sluiten niet alleen aan op de belevingswereld van de leerlingen, maar ook op de internationale context waarin ze opgroeien. De inhouden zijn gebaseerd op de Nederlandse kerndoelen, zoals omschreven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (link to http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html).

Deze thematische aanpak sluit aan op het Britse curriculum. Meertalige leerlingen hebben specifieke leerbehoeften. Ze pikken leerstof vaak snel op en leggen verbanden tussen reeds geleerde kennis in de verschillende talen. Ze zetten hun meertaligheid dus in om leerconcepten te begrijpen en te verwerken. Dit noemen we transfer. Op SDS spelen we hierop nog nauwer op in door de geleerde taalvaardigheden daadwerkelijk toe te passen in eigen taalproducties. Denkt u daarbij aan het schrijven van reisbrochures; het samenstellen van een levensechte tentoonstelling compleet met eigen kunstwerken, kunstenaarsprofielen of het presenteren van een aflevering van een kookshow. In een taalportfolio worden de verschillende eindproducten bijgehouden en beoordeeld. Zo meten we de voortgang.

Naast deze schoolassessments nemen we jaarlijks leerweg onafhankelijke taaltoetsen af van Cito (po) en Diataal (onderbouw vo). Deze toetsen vergelijken het niveau van onze leerlingen met dat van hun leeftijdgenoten in Nederland. De onderwijsinspecteur concludeerde bij het laatste bezoek in schooljaar 2015 – 2016 dat de resultaten van de leerlingen van SDS ruim boven het gemiddelde ligt van zowel andere NTC-scholen als de leeftijdgenoten in Nederland. Gedetailleerde informatie over de inhoud van het onderwijs en de leeropbrengsten vindt u in de schoolgids (link to either PDF or website of Stichting NOB with the schoolgids on it).

In het schooljaar 2016 – 2017 heeft het team van SDS in samenwerking met experts van Stichting Leerplan Ontwikkeling (www.slo.nl) het volledige onderwijsprogramma geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, zodat het nog beter aansluiten bij de specifieke leerbehoefte van de NTC-leerling.