EMERGENCY NOTICE

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • A Unique Approach

  We think beyond a traditional education to really transform the learning experience of your child.

  Primary Students

 • Be Ambitious Be Regents

  Opportunities beyond the ordinary to develop the skills and mind-set to thrive in a changing world.

  Year 12 Outdoor Education

 • A Happy and Rewarding Experience

  Regents can be far more than a school to come to every day – it can be a second home too.

  Boarding

 • Some of the Best in the World

  Highly qualified with the majority of teachers coming from the UK provide a personalised learning experience for your child.

  Environmental Science

 • We Educate Your Child for the Future

  Our engaging learning environments mean your child will love coming to school.

  STEAM Machine

 • Join Our Truly International and Diverse Community

  We look forward to welcoming you to our family.

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • Step Into Our World

  Unique opportunities that transform learning, instill life-long memories and a deep sense of achievement.

  Secondary English

 • Get in Touch

  We look forward to hearing from you.

  Early Primary Reading

ค่าใช้จ่าย

ที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา เราปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ในตัวนักเรียนทุกคน เราต้องการช่วยให้บุตรหลานของท่านประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการ พร้อมกับความรักในการผจญภัย และความมุ่งมั่นที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

การเรียนรู้ของเราได้รับการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน โดยครูผู้มากประสบการณ์ที่มีความเอาใจใส่สูง และผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการมอบผลการเรียนในระดับสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนหรือการเรียนออนไลน์ก็ตาม ครูของเรารู้วิธีนำเสนอบทเรียนที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน ซึ่งไม่เพียงแต่รับประกันการพัฒนาทางด้านวิชาการของเขาเท่านั้น แต่ยังดูแลรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของบุตรหลานของท่านและความสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนๆของเขาอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายของปีการศึกษา 2564/65

Early Primary
ขั้นตอนการสมัคร

คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนสำหรับบุตรหลานของคุณ ในขั้นตอนนี้เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 7,500 บาทต่อคน ก่อนที่จะดำเนินการประเมินการเข้าเรียนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

Secondary Art
ขั้นตอนการลงทะเบียน

เมื่อบุตรหลานของท่านได้ผ่านขั้นตอนการประเมินการเข้าเรียนแล้ว เราจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ท่านได้อ่านและเซ็นต์การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อรับประกันที่สำหรับบุตรหลานของท่าน เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนจำนวน

 

 • 60,000 บาทสำหรับ Pre-Nursery - Reception
 • 107,000 บาทสำหรับ Year 1 - Year 13
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนี้ คือสิ่งที่เราต้องการเป็นอย่างยิ่งสำหรับลูกของเรา พวกเขาจะเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่สอนให้เขาเข้าใจถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการในเวลาเดียวกัน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนฝ่ายประถม
ค่าเล่าเรียน

โปรดเลือกวันเกิดของบุตรหลานของคุณในช่องด้านล่างเพื่อระบุชั้นเรียน (เยียร์) ที่เขาจะเข้าเรียนในปีนี้ และค่าเล่าเรียนสำหรับชั้นเรียนนั้นๆ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท

โปรดเลือกวันที่ที่ถูกต้อง

ไม่มีผลลัพธ์ โปรดเลือกวันที่อื่น

วว/ดด/ปปปป
ค่าหอพักนักเรียนประจำ

การพักที่หอพักนักเรียนประจำของรีเจ้นท์จะยกระดับประสบการณ์การศึกษาของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้นกว่านี้ เรามอบโอกาสมากมายให้นักเรียนได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจ และฝึกให้เขามีความมั่นใจในตัวเอง เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หอพักของเราเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน เพื่อให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มอบความสุข ความอบอุ่น และความปลอดภัยให้กับเขา เรารับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 8 ขวบขึ้นไป

ชั้นเรียน เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 ค่าธรรมเนียมรายปี*
Year 3 - 13 156,600 บาท 117,450 บาท 117,450 บาท 371,925 บาท

รายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมฉันจึงต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน?

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการประเมินส่วนบุคคลที่ครูของเราจะต้องดำเนินการกับบุตรหลานของคุณ เนื่องจากที่เรามีผู้ปกครองที่สนใจสมัครเรียนมากถึง 1,000 ท่านต่อปี ค่าใช้จ่ายนี้จึงช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของผู้ปกครองที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำบุตรหลานเข้าเรียนจริงได้

กระบวนการสมัครเรียนใช้เวลานานเท่าไร?

ตั้งแต่การสอบถามเบื้องต้นไปจนถึงการประเมินนักเรียน และการออกเอกสารเสนอการเรียน อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน แต่ก็จะขึ้นอยู่กับครอบครัวของคุณ ว่าคุณต้องการให้บุตรหลานของคุณเริ่มเรียนเร็วแค่ไหน

ฉันต้องดำเนินการอย่างไรหากบริษัทของฉันเป็นผู้จ่ายค่าเล่าเรียน?

หากคุณแจ้งข้อมูลติดต่อของบริษัทของคุณให้เราทราบ แผนกรับสมัครนักเรียนและแผนกการเงินของเราจะติดต่อประสานงานกับทางบริษัทได้โดยตรง

โรงเรียนนี้มอบทุนการศึกษาหรือไม่?

ทุนการศึกษา Regents Signature มีไว้ให้สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในศิลปะการแสดง การกีฬา ความมุ่งมั่นในปรัชญา Round Square ของเรา หรือผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่น ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครทุนสำหรับนักเรียนใหม่ตลอดทั้งปี แต่คุณจะต้องทำการสมัครเรียนที่โรงเรียนก่อนที่จะสมัครทุนได้ กรุณาเยี่ยมชมหน้าทุนการศึกษา scholarships page ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมหลังเลิกเรียน CCA รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้วหรือไม่?

กิจกรรมส่วนใหญ่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว แต่ก็จะขึ้นอยู่กับกิจกรรม บางอย่างก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบ้าง

 

ติดต่อสอบถามแผนกรับสมัครนักเรียนของเรา

สอบถามข้อมูลกับแผนกการรับสมัครนักเรียน
Parent