hannah
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Hannah Davis
07 Tháng Năm, 2021

Chương trình tiếng Anh tăng cường ở khối Trung học: nâng cao kỹ năng tiếng Anh của học sinh để chuẩn bị cho chương trình IGCSE & IB

DSC_6692
Chương trình tiếng Anh tăng cường ở khối Trung học: nâng cao kỹ năng tiếng Anh của học sinh để chuẩn bị cho chương trình IGCSE & IB Chương trình Tiếng Anh tăng cường (EAL) là một hệ thống hỗ trợ quan trọng tại BIS Hà Nội. Nhiều em học sinh của chúng tôi nói được hai hoặc thậm chí ba ngôn ngữ, nhưng do tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính tại trường, các em cần phải thành thạo toàn bộ các kỹ năng tiếng Anh để có thể tiếp thu nội dung bài học ở tất cả các bộ môn trong chương trình. Để hỗ trợ học sinh của chúng tôi tại BIS Hà Nội, chúng tôi có một số giáo viên EAL làm việc với học sinh ở mọi trình độ để giúp phát triển các kỹ năng tiếng Anh của các em, cụ thể là: đọc, viết, nói và nghe.

Chương trình Tiếng Anh tăng cường (EAL) là một hệ thống hỗ trợ quan trọng tại BIS Hà Nội. Nhiều em học sinh của chúng tôi nói được hai hoặc thậm chí ba ngôn ngữ, nhưng do tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính tại trường, các em cần phải thành thạo toàn bộ các kỹ năng tiếng Anh để có thể tiếp thu nội dung bài học ở tất cả các bộ môn trong chương trình. Để hỗ trợ học sinh của chúng tôi tại BIS Hà Nội, chúng tôi có một số giáo viên EAL làm việc với học sinh ở mọi trình độ để giúp phát triển các kỹ năng tiếng Anh của các em, cụ thể là: đọc, viết, nói và nghe.

Thứ hai, năm nay chúng tôi đã đưa vào nhiều hỗ trợ trong lớp hơn cho những học sinh chương trình EAL của chúng tôi. Điều này có nghĩa là các giáo viên EAL của chúng tôi sẽ tham dự các bài học Khoa học, Lịch sử và thậm chí cả Địa lý để hỗ trợ học sinh hiểu nội dung của các môn học nặng về từ vựng này. Sự hỗ trợ thêm trong lớp này vô cùng hữu ích đối với những giáo viên lo ngại rằng vốn từ vựng cần thiết để thành công trong các môn học của họ là khó đối với những học sinh không phải là người bản ngữ. Chúng tôi cũng đã quan sát thấy những cải thiện lớn trong sự tiến bộ của học sinh EAL của chúng tôi do kết quả của sự hỗ trợ trong lớp này. Thật tuyệt vời khi thấy sự tự tin của các em học sinh chương trình EAL của chúng tôi ngày càng tăng lên nhờ sự hỗ trợ mà học sinh nhận được tại BIS Hanoi.

Nếu Quý vị  muốn biết thêm thông tin về hỗ trợ EAL tại BIS Hà Nội và cách hỗ trợ này có thể giúp con  Quý vị như thế nào, vui lòng liên hệ với tôi: Hannah.davis@bishanoi.com.

Hannah Davis

Giáo viên tiếng Anh / Trợ lý Trưởng khối tiếng Anh