BỘ PHẬN HỖ TRỢ

Trường BVIS khuyến khích tất các em phát huy khả năng của mình một cách toàn diện, và ghi nhận những khác biệt về khả năng tiến bộ của một số em với những bạn khác.

Image_ BVIS_Hanoi_7129

Các em học sinh này có thể cần có Kế hoạch Học tập Cá nhân riêng (IEP) giúp phân chia việc học thành từng phần nhỏ hơn và đặt các mục tiêu khả thi hơn. Nhà trường có Bộ phận Hỗ trợ học tập để giám sát chương trình.

Cấp Tiểu học 

Phụ huynh có con em gặp khó khăn trong việc học sẽ được nhà trường tư vấn và giúp lập một Kế hoạch Học tập Cá nhân riêng phù hợp với khả năng của học sinh này.

Thông thường các em sẽ được lên lớp tiếp theo vào đầu mỗi năm học.

Cấp Trung học

Trường Quốc tế BVIS thiết kế chương trình chuyên biệt dành cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Những học sinh này cũng có thể nhận hỗ trợ ngay trong giờ học hoặc ngoài giờ học với những giáo viên chuyên môn. Những hoạt động này được thiết kế và đánh giá dựa vào Chương trình Giáo dục Cá nhân. Phụ huynh sẽ được tư vấn và được thông báo về sự tiến bộ của học sinh.

Student in Cap and Gown graphic