Chương trình Giảng dạy Nâng cao

GIÁO TRÌNH KHIÊU VŨ

Cùng với việc nâng cao khả năng biểu đạt và làm chủ hình thể trong trình diễn, học sinh cũng sẽ được học về lịch sử và quá trình phát triển của những tác phẩm này thông qua nội dung chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Juilliard-Nord Anglia.

BVIS_Hanoi_2019_087


Hành trang của một vũ công

Hành trang của một vũ công là một nguồn tài nguyên độc đáo chỉ có ở Lớp học Sáng tạo Juilliard. Nhằm chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn trong công tác giảng dạy, Hành trang của một vũ công là bộ sưu tập những tài liệu đặc biệt được thiết kế dành riêng cho bộ môn Vũ đạo. Những tài liệu nằm trong Hành trang của một vũ công chủ yếu hướng dẫn cách làm chủ chuyển động bằng tư duy và khả năng sáng tạo; cách giữ an toàn khi luyện tập cùng với những chiến lược để cảm thụ tốt hơn các chuyển động. Tiếp cận với nguồn tài liệu này, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh làm chủ nhiều kỹ năng như điều hòa hình thể, sáng tạo tư thế và đội hình, phối hợp và khớp bài, giữ thăng bằng và đảm bảo chế độ dinh dưỡng.

Tác phẩm chính

Các tác phẩm nằm trong chương trình đã được chọn lựa cẩn thận dựa trên tính biểu tượng, khả năng ứng dụng vào việc giảng dạy cũng như tạo nên sự phong phú cho việc học nhạc của các em. Các em sẽ học các tác phẩm này xuyên suốt thời gian học tại Trường để có thể cảm thụ và hòa mình sâu sắc vào từng tác phẩm.

Các hoạt động tương tác nhằm khuyến khích các em tham gia vào những tác phẩm này và hiểu rõ các khái niệm chính đồng thời hỗ trợ phát triển mối liên kết giữa các tác phẩm, cũng như đối với những môn học khác. Cùng với việc nâng cao khả năng biểu đạt và làm chủ hình thể trong trình diễn, học sinh cũng sẽ được học về lịch sử và quá trình phát triển của những tác phẩm này.

Tác phẩm chính bao gồm:

Nghệ thuật trong trường học - nghệ thuật biểu diễn tại BVIS - Promo With Collage