Sự tiến bộ của học sinh qua Chương trình luyện đọc nhanh - students-progress-in-the-accelerated-reader-scheme
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
01 Tháng Sáu, 2015

Sự tiến bộ của học sinh qua Chương trình luyện đọc nhanh

Acceleratedreaderscheme1_755x9999
Sự tiến bộ của học sinh qua Chương trình luyện đọc nhanh

Gần đây, Trường Quốc tế BVIS Hà Nội đã giới thiệu một chương trình rất mới mẻ có tên là Chương trình luyện đọc nhanh.

Sự tiến bộ của học sinh qua Chương trình luyện đọc nhanh Gần đây, Trường Quốc tế BVIS Hà Nội đã giới thiệu một chương trình rất mới mẻ có tên là Chương trình luyện đọc nhanh.

Gần đây, Trường Quốc tế BVIS Hà Nội đã giới thiệu một chương trình rất mới mẻ có tên là Chương trình luyện đọc nhanh.

Hệ thống này sẽ đánh giá trình độ đọc của học sinh để đảm bảo rằng các em đang đọc những cuốn sách phù hợp và sau đó đưa ra những câu hỏi để kiểm tra khả năng đọc hiểu của các em sau khi đọc sách. Trong học kỳ trước, cô Hillier (Giáo viên môn tiếng Anh), cô Murray-Smith (Trưởng bộ môn Tăng cường tiếng Anh) và thầy Winkley (Giáo viên lớp 6) đã rất nỗ lực để chuẩn bị và triển khai Chương trình luyện đọc nhanh tại trường. Giờ đây tất cả những học sinh đều được kiểm tra và xác định trình độ đọc. Hơn 2000 cuốn sách trong thư viện đã được dán nhãn để các em học sinh có thể lựa chọn những cuốn sách phù hợp với trình độ của mình và sau đó hoàn thành những câu hỏi liên quan. Hiện nay chúng tôi đã thấy những học sinh đầu tiên hoàn thành việc đọc những cuốn sách mà các em đã chọn và trả lời những câu hỏi đọc hiểu để xem các em hiểu tác phẩm đến đâu. Khi phần tập đọc cuối cùng đã hoàn tất, các giáo viên sẽ đưa ra những mục tiêu riêng cho từng học sinh và thực hiện thêm những bài kiểm tra để xác định kỹ năng đọc của các em đã được cải thiện như thế nào.

Đây quả thực là một chương trình rất sáng tạo và đã góp phần giúp các em học sinh đạt nhiều tiến bộ hơn.