Buổi sinh hoạt với bà Victoria Kwakwa Ngân hàng thế giới | BVIS - victoria-kwakwa-world-bank-assembly
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
05 Tháng Sáu, 2015

Buổi sinh hoạt với bà Victoria Kwakwa từ Ngân hàng thế giới

WorldbankassemblyBVISHanoi1_755x9999
Buổi sinh hoạt với bà Victoria Kwakwa từ Ngân hàng thế giới

Trong buổi sinh hoạt tuần này, tôi đã có vinh dự được đón tiếp Tiến sĩ Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.

Buổi sinh hoạt với bà Victoria Kwakwa từ Ngân hàng thế giới Trong buổi sinh hoạt tuần này, tôi đã có vinh dự được đón tiếp Tiến sĩ Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.

Trong buổi sinh hoạt tuần này, tôi đã có vinh dự được đón tiếp Tiến sĩ Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.

Đây là một cơ hội rất đặc biệt khi được lắng nghe về vai trò và những tác động của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tính đến thời điểm này. Buổi gặp mặt này quả thực đã mang đến rất nhiều ý tưởng và cảm hứng mới. Tôi mong rất các em học sinh trường ta sẽ nhận thức rõ về trách nhiệm xã hội của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong việc hỗ trợ cho các tổ chức toàn cầu thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới.

Cô Sarah Wild - Hiệu phó Khối Trung học