Tìm Kiếm Tài Năng BVIS 2015 | BVIS Hà Nội Blog - bvis-got-talent-2015
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
25 Tháng Sáu, 2015

Tìm Kiếm Tài Năng BVIS 2015

BVISHanoigottalent_755x9999
Tìm Kiếm Tài Năng BVIS 2015

Thật ngạc nhiên khi chứng kiến những màn biểu diễn rất hay được chuẩn bị trong một vài tuần ngắn ngủi của học sinh trong cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng BVIS. Dưới đây là video 8 tiết mục được các Nhà đội chọn vào chung kết.

Tìm Kiếm Tài Năng BVIS 2015 Thật ngạc nhiên khi chứng kiến những màn biểu diễn rất hay được chuẩn bị trong một vài tuần ngắn ngủi của học sinh trong cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng BVIS.

Thật ngạc nhiên khi chứng kiến những màn biểu diễn rất hay được chuẩn bị trong một vài tuần ngắn ngủi của học sinh trong cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng BVIS. Dưới đây là video 8 tiết mục được các Nhà đội chọn vào chung kết.

Beatbox Boys từ Đà Lạt

Quan and Anna từ Hà Nội

Anthony Houston từ Huế

Dang Danh từ Sài Gòn

Amy từ Đà Lạt

Flashlight từ Hà Nội

Dancing Girls từ Huế

Christina, Alice và Rachel từ Sài Gòn

Uptown Funk dancing từ CLB Nhảy