Thông báo từ NAE: Sức mạnh của con số 41 | BVIS Hà Nội Blog - nae-announcement-the-power-of-41
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
03 Tháng Bảy, 2015

Thông báo từ NAE: Sức mạnh của con số 41

nordangliaeducationinclogo_755x9999_755x9999
Thông báo từ NAE: Sức mạnh của con số 41

Nhà trường vui mừng chia sẻ một số thông tin quan trọng với Quý vị. Tổ chức Giáo dục Quốc tế Nord Anglia (NAE) vừa công bố sáu trường Meritas, cùng với nhóm Trung tâm dịch vụ và Tuyển sinh Toàn cầu đã gia nhập Gia đình Nord Anglia.

Thông báo từ NAE: Sức mạnh của con số 41 Tổ chức Giáo dục Quốc tế Nord Anglia (NAE) vừa công bố sáu trường Meritas, cùng với nhóm Trung tâm dịch vụ và Tuyển sinh Toàn cầu đã gia nhập Gia đình Nord Anglia.

Nhà trường vui mừng chia sẻ một số thông tin quan trọng với Quý vị. Tổ chức Giáo dục Quốc tế Nord Anglia (NAE) vừa công bố sáu trường Meritas, cùng với nhóm Trung tâm dịch vụ và Tuyển sinh Toàn cầu đã gia nhập Gia đình Nord Anglia.

Gia đình NAE hiện bao gồm 41 trường quốc tế với hơn 32.000 học sinh tại 15 quốc gia trên toàn thế giới. Ngoài ra, trường Quốc tế Leman Manhattan Preparatory cũng đã tham gia vào hệ thống của NAE như một trường liên kết.

Việc trở thành thành viên của đại gia đình NAE mang lại cho hệ thống trường Quốc tế BIS một lợi thế đặc biệt, sức mạnh của con số 41. Hệ thống trường Quốc tế BIS có thể đạt được nhiều thành công hơn khi tham gia NAE thay vì hoạt động riêng như trước kia. Hệ thống các trường NAE được định hướng bởi một triết lý thống nhất – có tham vọng. Trở thành một phần của gia đình NAE đang lớn mạnh giúp hệ thống trường Quốc tế BIS nâng cao hơn nữa năng lực nhằm tạo ra các cơ hội riêng cho các em học sinh và nhân viên của Trường.

Để tìm hiểu thêm về thông tin mới nhất này, xin vui lòng truy cập tại đây.