Lợi ích của song ngữ tới bộ não | BVIS Hà Nội Blog - the-benefits-of-a-bilingual-brain
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
17 Tháng Bảy, 2015

Lợi ích của song ngữ tới bộ não

benefitofbilingualbrain_755x9999
Lợi ích của song ngữ tới bộ não

Rõ ràng người sử dụng thành thạo song ngữ sẽ có cơ hội tìm việc làm dễ dàng hơn, và thu nhập cao hơn. Không chỉ vậy, việc thành thạo hai ngôn ngữ còn có những lợi ích tích cực tới bộ não.

Lợi ích của song ngữ tới bộ não Video mô tả về ba loại não song ngữ và cho thấy việc biết nhiều hơn một ngôn ngữ giúp não của bạn khỏe mạnh, hoạt động tối đa và linh hoạt như thế nào.

Rõ ràng người sử dụng thành thạo song ngữ sẽ có cơ hội tìm việc làm dễ dàng hơn, và thu nhập cao hơn. Không chỉ vậy, việc thành thạo hai ngôn ngữ còn có những lợi ích tích cực tới bộ não.

Trong video này, Mia Nacamulli mô tả về ba loại não song ngữ và cho thấy việc biết nhiều hơn một ngôn ngữ giúp não của bạn khỏe mạnh, hoạt động tối đa và linh hoạt như thế nào.

Nguồn: TED-Ed