[Infographic] Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới - infographic-vietnamese-is-one-of-the-worlds-most-spoken-languages
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
24 Tháng Bảy, 2015

[Infographic] Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới

mostpopularlanguage_755x9999
[Infographic] Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới

Trên thế giới có ít nhất 7102 ngôn ngữ nói. Hơn nửa dân số thế giới sử dụng một trong 23 ngôn ngữ phổ thông. Vậy, tiếng Việt đứng ở đâu trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới?

[Infographic] Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới Trên thế giới có ít nhất 7102 ngôn ngữ nói. Hơn nửa dân số thế giới sử dụng một trong 23 ngôn ngữ phổ thông. Vậy, tiếng Việt đứng ở đâu trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới?

Trên thế giới có ít nhất 7102 ngôn ngữ nói. Hơn nửa dân số thế giới sử dụng một trong 23 ngôn ngữ phổ thông. Vậy, tiếng Việt đứng ở đâu trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới?

Họa sĩ Infographic Alberto Lucas Lopez đã minh họa thông tin thú vị về tầm quan trọng của các ngôn ngữ cho Báo South China Morning Post. Qua đó, ta có thể thấy tiếng Việt với 67.8 triệu người nói là một trong những những ngôn ngữ phổ thông nhất. Con số trên được sử dụng từ dữ liệu chính thức năm 1999.

Xem infographic với kích thước đầy đủ