Cuộc thi viết bài luận "Chuyện kể về Ông Bà Em" | BVIS Hanoi - my-grandparents-and-i-essay-writing-contest
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
02 Tháng Mười, 2015

Cuộc thi viết bài luận "Chuyện kể về Ông Bà Em"

mygrandparentsandithumbnail_755x9999
Cuộc thi viết bài luận "Chuyện kể về Ông Bà Em"

Văn phòng khối Trung học xin phát động về Cuộc thi Viết bài luận "Chuyện kể về Ông Bà  Em" do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tổ chức. 

Cuộc thi viết bài luận "Chuyện kể về Ông Bà Em" Văn phòng khối Trung học xin phát động về Cuộc thi Viết bài luận "Chuyện kể về Ông Bà Em" do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tổ chức.

Văn phòng khối Trung học xin phát động về Cuộc thi Viết bài luận "Chuyện kể về Ông Bà  Em" do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tổ chức. 

Thông tin về cuộc thi này cũng sẽ được giáo viên chia sẻ với học sinh trong các giờ học, và học sinh sẽ nộp bài dự thi cho giáo viên chủ nhiệm của lớp. Để phù hợp với lịch đi dã ngoại của học sinh Lớp 7 và Lớp 8 cũng như lịch nghỉ giữa kỳ của trường, thời hạn nộp bài dự thi của học sinh trường Quốc tế BVIS Hà Nội như sau:

Đối với học sinh Lớp 7 và Lớp 8: Hạn nộp bài dự thi là thứ Hai, ngày 12 tháng 10

Đối với học sinh Lớp 9, Lớp 10 và Lớp 11: Hạn nộp bài dự thi là thứ Sáu, ngày 16 tháng 10

Xem tờ rơi về Cuộc thi Viết bài luận "Chuyện kể về Ông Bà  Em"