Cuộc thi Thử thách Toán học khối Trung học | BVIS Hà Nội Blog - senior-maths-challenge
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
18 Tháng Mười Hai, 2015

Cuộc thi Thử thách Toán học khối Trung học

mathschallenge20151218_755x9999
Cuộc thi Thử thách Toán học khối Trung học

Bộ môn Toán của Trường Quốc tế BVIS Hà Nội đã có một hoạt động mới trong năm nay. 

Cuộc thi Thử thách Toán học khối Trung học Cuộc thi này thường thu hút sự tham gia của học sinh Lớp 12 và 13, nhưng 10 học sinh Lớp 11 của Trường đã tham dự cuộc thi năm nay, trong đó có 7 học sinh giành được các Chứng chỉ Vàng, Bạc và Đồng.

Bộ môn Toán của Trường Quốc tế BVIS Hà Nội đã có một hoạt động mới trong năm nay. 

Ngày 5 tháng 11 năm 2015, Trường ta đã có những học sinh đầu tiên tham gia cuộc thi Thử thách Toán học khối Trung học – một cuộc thi Toán học toàn cầu do Tổ chức Toán học Anh Quốc tổ chức. Cuộc thi này được thiết kế nhằm thử thách tư duy và các kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh cũng như kiến thức toán học của các em. Đây là những kỹ năng thiết yếu mà các em sẽ vận dụng rất nhiều trong các vấn đề và tình huống thực tế của cuộc sống.

Cuộc thi này thường thu hút sự tham gia của học sinh Lớp 12 và 13, nhưng 10 học sinh Lớp 11 của Trường đã tham dự cuộc thi năm nay, trong đó có 7 học sinh giành được các Chứng chỉ Vàng, Bạc và Đồng. Đây là một thành tích đáng kinh ngạc xét về trình độ Toán học và tiếng Anh mà các em cần để hiểu các câu hỏi. 

Xin được chúc mừng 10 em học sinh đã tham dự cuộc thi này. Thành tích của các em là cơ sở để chúng ta hướng tới những mục tiêu cao hơn trong các năm học tiếp theo.

Thầy David O’Donnell - Giáo viên môn Toán