Triển khai Dự án Chim cánh cụt ở Hà Nội | BVIS Hà Nội Blog - the-launch-of-project-penguin-in-hanoi
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
29 Tháng Tư, 2016

Triển khai Dự án Chim cánh cụt ở Hà Nội

ProjectPenguinBVIS_755x9999
Triển khai Dự án Chim cánh cụt ở Hà Nội

Trong tuần học này, nhà trường đã triển khai Dự án Chim cánh cụt.

Triển khai Dự án Chim cánh cụt ở Hà Nội Dự án được triển khai trên toàn trường với mục đích nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường ở phạm vi trường học và cộng đồng xã hội.

Trong tuần học này, nhà trường đã triển khai Dự án Chim cánh cụt.

Dự án được triển khai trên toàn trường với mục đích nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường ở phạm vi trường học và cộng đồng xã hội. Nằm trong các hoạt động của Dự án, chúng tôi rất vui mừng được chào đón chuyến thăm của cô Cung Lan – giáo viên trường BVIS Hồ Chí Minh, người vừa trở về từ chuyến thám hiểm Nam cực để khám phá những tác động to lớn của tình trạng băng tan ở khu vực này đối với thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cô Lan đã tham gia rất nhiều hoạt động tại trường, từ việc cùng các em học sinh Lớp 7 tìm hiểu những vấn đề môi trường ở Việt Nam cho tới việc đọc cho các em học sinh khối Mầm non nghe những câu truyện liên quan tới môi trường. Bên cạnh đó, các em học sinh đã hỗ trợ các thầy cô giáo rất nhiều trong việc triển khai Gian hàng từ thiện nhằm quyên góp tiền cho các dự án môi trường trong tương lai.